Actualisering APV


door Dominique Hopmans, donderdag 5 maart 2020
In de commissie Bestuur werd donderdag 5 maart de actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening besproken. VVD-raadslid Dominique Hopmans hield een warm pleidooi voor minder regels.

   
Tijdens mijn opleiding Bestuurskunde leerde over ik ‘de triple helix van overregulering’. Oftewel de giftige cocktail van beperkte capaciteit, incidenten en de regelreflex. Klinkt ingewikkeld, maar laat het me illustreren.

Het begint met een overvloed aan regels met daar tegenover een beperkte capaciteit om diezelfde regels te handhaven.

Door dat capaciteitstekort kan het wel eens voorkomen dat er iets voorvalt. Er loopt een koe los op de weg, een fanatieke wielrenner knalt er tegenaan en breekt zijn kleine teen. Een incident.

Zo’n incident komt in de krant, aan de keukentafel wordt er geanimeerd gesproken over die verdomde koe, en het gemeentebestuur trekt als de wiedeweerga de APV uit de la. ‘Verrek er staat niks over koeien, loslopen en fietsers in onze verordening’ constateert de ambtenaar. “daar moeten we iets aan doen” boezemt hij de burgemeester in.

En ja, het incident wordt opgelost. De verordening wordt uitgebreid. Voortaan zijn koeien niet meer welkom op de openbare weg. De rust is wedergekeerd op het stadskantoor.

Maar... nog steeds is er evenveel handhavingscapaciteit, maar nu nog meer regels en dus nog meer om op te letten. Als dat maar goed gaat.

Een paar weken later loopt Pietje met zijn nieuwe metaaldetector trots te paraderen over het Ravelijn. Na een tijdje begint de detector enthousiast te bliepen. Pietje pakt zijn schepje en graaft een langwerpige, geroeste kogel op. Thuis toont hij opgewekt zijn vondst. Zijn overbezorgde vader maakt een melding bij de gemeente. En het riedeltje herhaalt zich.

De kern is dat hoe veel regels je ook maakt, hoe erg je je best ook doet om zaken dicht te regelen, het er altijd op aankomt of je die regels ook écht kunt handhaven. En of ze echt bijdragen aan een betere gemeente. Zo niet, dan is het slechts opvulling voor een inmiddels 53-pagina’s tellend document. En dat mag nooit een doel op zich zijn.

Iedere extra regel ontsiert en ontkracht de regels die er écht toe doen. Iedere extra regel is een aanslag op de reeds beperkte handhavingscapaciteit. Iedere extra regel is een blijk van wantrouwen richting de weldenkende inwoner, richting de 95% die zich gewoon netjes aan de regels houdt.

In gemeente Hollands Kroon heeft er een regelreductie plaatsgevonden van 70%. En wat constateert De Radboud Universiteit Nijmegen? Een gemeente vol loslopende koeien, een metaaldetector-invasie, hordes straatartiesten? Nee voorzitter, geen verschil.

De VVD blijft een warm pleitbezorger voor deregulering.
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT