Politieke reset


door Rian Govers, zaterdag 4 april 2020
reset q and a rian govers
*Wat is een reset eigenlijk? En wat is het raadsbrede ervan?*

Een reset is eigenlijk een "herstart". Het gemeentebestuur kwam tot de conclusie dat op de huidige voet niet verder bestuurd kan worden. Er heerst teveel wantrouwen en de schuldenlast loopt te ver op. Het is raadsbreed omdat alle politieke partijen in Bergen op zoom tot deze zelfde conclusie kwamen.

*Wat gebeurt er dan met het college?*

Met de keuze die nu gemaakt is uit een aantal opties, zal er per 1 mei a.s. een nieuw college aantreden. Daarin kunnen huidige wethouders terugkeren en zullen ook nieuwe wethouders hun intrede maken. De bestuurders worden geselecteerd op hun kwaliteiten. Het college zal moeilijke keuzes moeten voorbereiden en na besluiten door de raad, ook moeten uitvoeren. Welke kwaliteiten hebben we daarvoor nodig? Daarop zal gezocht worden.

*Gebeurt er ook iets met de gemeenteraad?*

De 33 gemeenteraadsleden zijn gekozen in maart 2018. Zij benoemen de wethouders. Echter zij zullen zich ook anders moeten gaan gedragen. Elkaar geen vliegen afvangen maar samen de schouders eronder zetten en verstandige besluiten nemen, in het belang van de toekomst van de gemeente Bergen op Zoom.

*Waarom doen we dit ook alweer?*

Na het proces wat doorlopen was rondom zwembad De Schelp, was voor iedereen wel duidelijk dat het anders moet. Albert Einstein zei eens: "de belangrijkste problemen kunnen niet worden opgelost binnen hetzelfde kader waarin ze gecreƫerd zijn". Dus we moeten de bestuurscultuur, de schuldenlast en de organisatie herzien.

*Is dit de beste optie, denk jij?*

Ja, de VVD heeft voor deze optie gekozen. We zijn sinds begin februari in overleg met alle fractievoorzitters onder leiding van Ad Verbogt en Arjan van der Weegen. We stellen een profielschets vast voor de wethouders en kiezen de voor die taak geschikte personen. Zo kunnen we de broodnodige kwaliteitsslag maken.

*Komt het VVD-geluid nog wel naar voren nu?*

Ja, de VVD is een bestuurderspartij. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. We zijn op zoek gegaan naar draagvlak. We zullen samen moeilijke keuzes moeten maken. Moeten de lokale belastingen omhoog? Welke kerntaken horen echt bij de gemeente en welke taken zijn 'luxe' en kunnen we ons dus niet (meer) veroorloven? We vinden het belangrijk dat we die keuzes gezamenlijk maken.

*Wat mag ik als Bergenaar of Halsternaar verwachten nu?*

Wat je altijd al mocht verwachten. Een dienstbaar ambtenaren apparaat en een bestuur dat moeilijke keuzes moet maken maar toch betaalbaar blijft, zodat het voor iedereen hier leuk wonen, leven en werken is.
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT