Corona: heroverwegen voorschot toeristenbelasting


door Maarten van 't Hof, maandag 6 april 2020
tent pixabay free
Voor de toeristenbelasting wordt aan het begin van het jaar een schatting vastgesteld. Door het coronavirus zullen ondernemers in de vrijetijdseconomie noemenswaardig minder overnachtingen hebben. VVD-raadslid Maarten van 't Hof pleit bij het college om het voorschot te verlagen. Dat voorkomt onnodige financiële druk op deze ondernemers, maar ook dat later teveel geïnde belastingen door de gemeente weer moeten worden teruggestort.

   
VVD Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Bergen op Zoom, 3 april 2020

Betreft: Heroverwegen voorlopige aanslagen

Geacht College,

De VVD fractie is uiteraard blij met alle acties die door het college worden genomen in deze bijzondere tijd om de ondernemers te helpen deze crisis te overleven. O.a. door het mogelijk
maken om de gemeentelijke belastingen later te voldoen.

Sommige gemeentelijke belastingen, bv de toeristenbelasting, worden aan het begin van het jaar als schatting vastgesteld en dan periodiek geïnd. Na afloop van het jaar wordt dan op basis van de werkelijk te betalen belasting de eindafrekening opgemaakt. Wij doelen o.a. hierbij op de inschatting bij de voorlopige aanslag zoals bedoeld in artikel 10 van de verordening toeristenbelasting. (Artikel 10 Voorlopige aanslag | Na aanvang van het belastingjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.)

Ondernemers die overnachtingen aanbieden hebben ook voor dit jaar een op die schatting gebaseerde aanslag gehad en daar deels ook al op betaald. Uitstel van betaling is uiteraard mooi,maar maakt zoals het nu geregeld is niet dat al in een vroegtijdig stadium rekening wordt gehouden met de voor hen ook nieuwe werkelijkheid, namelijk dat het aantal overnachtingen dit jaar substantieel minder zal zijn dan afgelopen jaren. Aan het einde van dit jaar zal dan ook een stevige correctie in de aanslag volgen met vele terugbetalingen.
Daarom willen wij u vragen om zo snel mogelijk alle op ge- en verbruik gebaseerde gemeentelijke belastingen te beoordelen op de invloed van de crisis hierop.

Met betrekking tot het aantal overnachtingen die toeristenbelasting plichtig zijn, is de verwachting van ondernemers die wij hebben gesproken dat ze blij zullen zijn als ze dit jaar 50% van het aantal overnachtingen van het vorige jaar zullen kunnen verwezenlijken. Dus specifiek voor deze belasting lijkt het onze fractie gerechtvaardigd om nu al proactief alle voorlopige aanslagen toeristenbelasting ambtshalve te verlagen met 50%. Dit geeft lucht in het najaar als de betalingen weer moeten starten en voorkomt veel terugbetalingen begin volgend jaar.

Wij vernemen graag of u bereid bent om proactief te kijken en te handelen met betrekking tot geen verbruiks gerelateerde lokale belastingen in de geest zoals in deze brief aangegeven.

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Maarten van ‘t Hof
Raadslid
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT