Bestemmingsplan Buitengebied Noord


door Maarten van 't Hof, donderdag 14 mei 2020
In de commissievergadering van 14 mei werd gesproken over het bestemmingsplan Noord. Dat was al eerder vastgesteld, maar een aantal onderdelen waren door de provincie afgekeurd en moesten gecorrigeerd worden. De VVD is tevreden met deze correcties. Er was oorspronkelijk nog een controversiƫle wijziging voorgesteld, maar dat was op het laatste moment teruggetrokken, omdat de aanvrager een andere oplossing voor het vinden van bedrijfsruimte heeft gevonden.

Door ons en een paar ander commissieleden is een pleidooi gehouden om te werken aan meer duidelijkheid. Bestemmingsplannen zijn grote documenten die vol staan met regels en juridische teksten. Daar is helaas niets aan te doen. Wij hebben aangegeven dat er maximale inspanning gewenst is om duidelijk en eenduidiger te zijn in de communicatie naar belanghebbenden.

Wij hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een voor ons belangrijk punt aan te halen. Een bestemmingsplan bepaalt welke activiteiten je op een bepaalde locatie mag ontwikkelen. Dat kan zijn wonen, een bedrijf of in dit geval specifiek een agrarisch bedrijf. Je mag dus als je terrein agrarisch is bestemd er wel wonen, maar je moet ook je geld verdienen met een agrarisch bedrijf. Doe je dat niet, of belangrijker lukt dat niet (meer), dan ben je in overtreding. Dat kan allerlei vervelende gevolgen hebben tot en met verplicht verkopen.

Wat speelt er nu in het buitengebied. Het agrarische bedrijfsleven verandert. O.a. schaalvergroting maakt dat je je agrarische bedrijf kan volhouden. Voor anderen geldt dat ze door hun leeftijd het rustiger aan willen of moeten doen en dan ga je bijvoorbeeld van je pensioen genieten. Hoe dan ook voor velen in onze gemeente komt de manier waarop men in zijn onderhoud voorziet niet meer overeen met de bestemming agrarisch. Dat is niet alleen een Bergs probleem, maar dat speelt in heel Nederland. Dus er zijn regelingen aanwezig en in de maak.

Wij hebben voor deze problemen, die vele tientallen locaties betreffen, aandacht gevraagd en om beleid om dit op te lossen. Niet door mensen van hun locatie te verdrijven, maar de bestemming te bekijken en zien of dat opgelost kan worden. De meeste commissieleden waren dit met ons eens, maar gaven ook aan dat er nu geen middelen zijn om dit structureel aan te pakken. Wij zullen oog blijven houden voor dit probleem en er alles aan te doen om zo snel als mogelijk is hier een structurele oplossing voor te vinden. Wij blijven dit aspect op de agenda zetten.
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT