zoeken
 

Column: orde op zaken - oplossingen.


door Joost Pals, dinsdag 26 mei 2020
Na een aantal columns over de financiële problemen en de oorzaken daarvan is het tijd om het over de oplossingen te hebben. Niet per se allemaal even origineel, want voor een deel zijn ze al opgenomen in het recente “Focusakkoord” van de gemeenteraad.

Een prioritering bij de oplossingen is van belang: beginnen met oplossingen die de kern van de oorzaken raken. Het probleem bij de wortel aanpakken.

Ambtenartij

Om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen moet als eerste fors worden bezuinigd op de ambtenarij. Bergen op Zoom scoort slecht qua personele kosten in vergelijking met andere gemeenten. Zeker bij de ‘overhead’. Meer dan 10 procent afbouw is noodzakelijk. Het geeft meteen de gelegenheid om structureel niet-functionerende ambtenaren een toekomst elders te laten hebben. Daar moet echt de bezem door. Een trap om van bovenaf schoon te vegen.

Bijstellen ambities

In de tweede plaats ambities bijstellen. De tijd van ‘hoogwaardige’ voorzieningen voor cultuur en sport is voorbij. Niet leuk misschien, maar het geld is op. Met een bezuiniging van 8 miljoen kom je op het landelijk gemiddelde terecht. Dat is niet spartaans of barbaars. Dat is normaal en realistisch.

De gebruiker betaalt

Het gaat vooral om ‘instituten’ als het Markiezenhof en de Maagd en het afstellen van nieuwbouw voor de bouwclubs. Ook het poppodium Gebouw-T zal in de huidige vorm simpelweg niet kunnen blijven bestaan. Een duur gebouw als het Eventum dient als verhandelbaar vastgoed in de markt gezet te worden. De kaartjes voor De Maagd zullen duurder worden: de gebruiker betaalt.

Sport

De sportvoorzieningen moeten tegen het licht gehouden worden. De onderhoudskosten dalen door de sportvoorzieningen te bundelen op minder locaties. Vrijkomende gronden kunnen benut worden voor bijvoorbeeld woningbouw. Daarmee kan de schuld omlaag.

Openbare ruimte

Op het onderhoud van de openbare ruimte is de afgelopen jaren flink bezuinigd. Dat kunnen we allemaal zien. Het zal niet verbazen dat Bergen op Zoom daar nu al minder aan uitgeeft dan andere gemeenten. Toch ontkomen we niet aan verdere versobering. Denk aan het onderhoud van de wegen. Ook hier geldt: niet leuk, maar de financiële situatie is dermate ernstig dat het niet anders kan.

Inkomsten

Naast besparingen op de kosten moet je ook kijken naar meer inkomsten. Verkoop van gronden en vastgoed is een belangrijke factor. De wind zal anders moeten waaien. Het inkopen tegen de hoofdprijs en verkopen voor een schijntje moet klaar zijn. Basta!

Sociaal domein

Het sociaal domein ontkomt evenmin aan versobering. Vaak wordt het sociaal domein als excuus gebruikt voor het ontstaan van de financiële problemen. Dat is kul. Wel moet er, financieel, strak gestuurd worden op het sociaal domein. Hoe leuk sommige bezigheden kunnen zijn voor de betrokken ambtenaren, als het niet rendeert en als het voor inwoners niets oplevert, is het klaar. Ambities met preventie? Leuk, maar ook daar de tering naar de nering.

Kwetsbare groepen

We moeten behoedzaam omgaan met kwetsbare gebruikers van sociale voorzieningen, maar bijvoorbeeld de inzet van tweedehands hulpmiddelen die nog goed functioneren valt echt wel te rechtvaardigen.

Hiermee in een notendop de belangrijkste mogelijkheden om de financiën weer op orde te krijgen. Niet populair, maar wel nodig.

(Deze column is eerder geplaatst op www.kijkopbergenopzoom.nl)
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT