Strategische kans treinverbindingen


door Jim Bernaards, donderdag 11 juni 2020
treinrails pixabay free
VVD-burgerlid Jim Bernaards en VVD-fractievoorzitter Rian Govers wijzen het college van B & W op de kansen die de Zeeuwse compensatie ook kan bieden voor Bergen op Zoom. De betere treinverbindingen met Zeeland hebben ook betekenis voor Bergen op Zoom. Dat geldt eveneens door de treinverbinding naar Antwerpen opnieuw over het voetlicht te brengen.

   
VVD Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: strategische kans treinverbindingen

Geacht College,

Wij beginnen deze brief graag met een verwijzing naar het focusakkoord. Programma 1, punt 2.1:
"Om de (economische) positie in onze stad, regio (inclusief Vlaanderen) te versterken, onderhouden en investeren we in samenwerkingsverbanden en netwerken met verschillende partners".

Al eerder stipte de VVD het belang aan van het beter benutten van kansen met betrekking tot de nabije grootstedelijke regio Antwerpen. Met het wegvallen van een serieuze treinverbinding tussen Roosendaal en Antwerpen wordt de roep om een treinverbinding met het spoor bij Zandvliet groter. Met zo'n verbinding kunnen wij onze strategische ligging beter benutten, streven we naar duurzaam woon-werkverkeer en maken we onze stad aantrekkelijker voor jongeren (in Bergen op Zoom én Zeeland) en theoretisch geschoolde forensen. Nu doet er zich een kans voor, waar wij u op willen wijzen.

U ongetwijfeld welbekend, is het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Op dit moment is voormalig VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjens in gesprek met verschillende Zeeuwse partijen over een compensatieregeling. Voor nu lijkt daarbij in ieder geval het idee van een 'law delta' doorgang te vinden.

Echter, volgens verschillende bronnen ligt er eveneens een eis voor betere treinverbindingen met de provincie Zeeland op tafel te liggen. Wat de VVD betreft gaat dit onze stad ook aan, met ons ene station aan 'de Zeeuwse Lijn.' Tegelijkertijd ligt er nog een idee van verschillende particuliere partijen om het vervoer per spoor in West-Brabant en Zeeland te verbeteren. In maart dit jaar kwamen Arriva, EBS, Keolis, Qbuzz en het moederbedrijf van Connexxion met een plan om met drie extra stations in onze regio en Zeeland de verbindingen te verbeteren. En er is nog de Brabantse spooragenda 2030, uit 2012. Hierin is sprake van een onderzoek naar de goederenlijn 'Robellijn', een idee dat kansen biedt voor een verbinding voor reizigers Bergen op Zoom-Zandvliet.

Onze fractie ziet een hoop kansen voor een lobby. Conform het reglement van orde stellen we u daarom de volgende vragen:

1. Ziet u met ons de grote kansen die een treinverbinding Bergen op Zoom-Zandvliet/Antwerpen kan hebben voor de economische ontwikkeling en demografische ontwikkeling in onze stad en Zeeland?
2. Is het college reeds benaderd door speciaal gezant Wientjens over het compensatieproces? Zo neen, is het college bereid om zich aan te bieden als partij als het gaat om Zeeuwse treinverbindingen?
3. Zijn er regionale (RWB), provinciale, landelijke, Belgische of Europese subsidies te ontsluiten om deze ontwikkeling te ondersteunen?

Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen, conform art. 36 RvO.

Namens de VVD-fractie,

Jim Bernaards
Burger-raadslid

Rian Govers – Gabriëls,
fractievoorzitter
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT