ICT samenwerkingsverband


door Maarten van 't Hof, woensdag 17 juni 2020
computer pixabay free
In de commissie werd gisteren gesproken over de regionale ICT samenwerking. VVD-raadslid Maarten van 't Hof benadrukte het belang om te kiezen voor outsourcing. Grote vraag is of er nog een rol kan zijn voor het regionale ICT samenwerkingsverband.

   
We bespreken een onderwerp dat en een hoog technisch gehalte heeft en voor raadsleden die niet in deze wereld zitten een diffuus geheel. Onze fractie heeft op dit dossier wel een drietal materie deskundigen die zich dan ook diepgaand hierover hebben gediscussieerd. Wij nemen u en de collega's graag mee in onze overwegingen. Omdat digitaal vergaderen nu eenmaal een andere spanningsboog teweegbrengt, hebben wij onze achterliggende motivatie hier weggelaten. Maar dit weglaten betekend dus niet dat wij die niet hebben.

Wij hebben al langere tijd toenemende moeite met het functioneren van de ICT WBW. De argumenten zijn inmiddels door collega’s wel genoemd. Wij zijn bepaald niet tevreden over deze organisatie tot nu toe. Dat heeft geleid tot een motie om te komen tot mogelijk verlaten van deze samenwerking. Deze motie is gelukkig voortvarend opgepakt en er ligt een in alle opzichte kwalitatief goed rapport.
Maar wij betreuren het dat het proces waar wij mee bezig zijn kennelijk niet goed is gecommuniceerd met betrekking tot het besluit.

Als gevolg van dit rapport ligt er nu een keuze om al dan niet door te gaan met ICT WBW en hoe verder. Wat zijn onze inzichten.

In de rapportage wordt bij de vergelijking al min of meer uitgegaan van een optimale ICT WBW omdat de adviezen van Twijnstra zijn doorgevoerd. Op zich een begrijpelijk standpunt en wel zo eerlijk naar WBW toen. Alleen in de hele vergelijking zijn de kosten van deze interne reorganisatie en gevolgen voor het budget niet meegenomen. Dat is ook onze enige kritiek op dit rapport. Wij mogen aannemen dat de kosten van ICT WBW door deze reorganisatie incidenteel voor het reorganiseren en structureel voor de toekomst zullen stijgen.

Onze indruk is dat het samenwerkingsverband de aansluiting met de huidige algemene ICT praktijk lijkt te hebben gemist en komt met oplossingen die niet meer van deze tijd zijn. Het gemeentelijke apparaat heeft in onvoldoende mate zich gericht op een goede regievoering. Daardoor zijn wij op dit gebied stuurloos geworden. Welke keuze wij ook maken, deze omissie in de organisatie moet hoe dan ook worden opgepakt en opgelost. Welke conclusies en richtingen zien wij als fractie.

Niets doen. Rapport is duidelijk. voor ons geen optie.
Outsourcen. Rapport is duidelijk. De enige weg.

Wij zijn er dus voor om zo snel mogelijk deze strategie te gaan implementeren. En om kosten voor vervanging te voorkomen, sneller dan in het voorstel.

Opzetten Regie organisatie. Rapport is duidelijk. Noodzakelijk.

In het voorstel wordt een volledig relatief grote organisatie opgezet om deze rol op te pakken. En daar hebben wij nog de nodige vragen bij. Want als wij het voorstel onverkort zouden overnemen, dan lijkt het erop dat deze regie organisatie alle budgettaire voordelen van het naar de cloud gaan opeet. En dat vinden wij echt te ver gaan. Het moet slank en adequaat zijn.

Wat zijn volgens ons de mogelijke richtingen waaruit hier gekozen kan worden en wij horen graag de visie van de wethouder en collega fracties over dit anders invullen van het voorliggend voorstel.

Er zijn - denken wij - 3 mogelijkheden. De heer Verroen (CDA) heeft een van de zo te noemen opties ook al benoemd.

1. De regieorganisatie opzetten zoals voorgesteld. Gevolg, geen wezenlijke besparing op ICT.

2. Opteren voor een richting waarin gewerkt wordt aan een kern ICT regie functie van maar een paar FTE’s. Een van onze deskundigen verwacht dat dit wel te organiseren is met 3-4 FTE’s . Alle overige functies om vanuit de gemeente de ICT optimaal te regelen besteden wij in deze optie ook uit met een stevige service overeenkomst. Aan andere markt partij uiteraard dan de cloud diensten. Op termijn verwachten wij dat VNG hier ook een rol in gaat spelen en daar anticiperen wij op. Voordeel is een veel grotere flexibiliteit en bij een juiste keuze een veel grotere deskundigheid poel die wij kunnen aanboren bij specifieke vragen.

3. Een variatie op punt 2 is dat we daarvoor gebruik gaan maken van een al bestaande en ons bekende partij. Namelijk, bouw in hoog tempo de ICT WBW om tot zo’n regie aanvullende service provider. Daar hebben dan de andere gemeenten ook plezier van. Ook voor de andere gemeenten moet op basis van ons rapport immers duidelijk zijn dat zij met het blijven volgen van de ICT WBW strategie op een dood spoor zitten. Ook zij moeten als wij uittreden flinke maatregelen nemen. Additioneel voordeel kan zijn dat wij dan kosten van uittreding besparen. Voor de goede orde, de huidige ICT WBW organisatie heeft voor ons overwegend nadelen en willen wij niet blijven gebruiken. Maar wij willen nog een ultieme kans bieden om in samenwerking wel een organisatie te krijgen die ons wel helpt bij onze ICT doelstellingen. Wij horen graag van onze collega fractie's en de wethouder van wat hun visie is hierop. Maar let op. Als ICT WBW en de collega gemeenten hier niet in mee gaan, dan rest ons geen andere keuze dan om de samenwerking te beëindigen. Wij hebben nog een aantal weken om dit uit te zoeken voor wij definitief de samenwerking moeten opzeggen om de einddatum van 1-1-2022 te halen.

Voorzitter, wij hebben allerlei additionele opmerkingen over dit plan als we komen tot uittreden, en die kunnen en willen we graag delen. Maar we wachten eerst de reactie op deze eerste termijn af.

Tweede termijn

Dank voor de uitgebreide en inhoudelijk ook heldere uiteenzettingen. Ik prijs de opvatting van de wethouder om pleisters te plakken en ook de manier waarop zij aangeeft in de wedstrijd te zitten. Dat geeft ons veel vertrouwen in een goed proces. En dat zal geen makkelijk proces worden waar we ook uitkomen. Als ik de collega’s heb beluisterd dan heeft zij al een goede beschrijving gegeven van hoe zij het waarschijnlijke besluit wil oppakken.

Ik zou mee willen geven dat wij de kosten van uittreden volgens onze fractie de worst case scenario is. Veel van de kosten zijn personele kosten om dat te compenseren. Maar met goed onderhandelen kan deze volgens ons deze uittredingsregeling duidelijk goedkoper. En ik heb goed geluisterd naar de wethouder. Inderdaad wij zijn het helemaal eens met de onderzoeker en de beschouwing van de wethouder Over de regie rol. En ook voor ons geld dat de voorwaardelijkheid is heilig. Het is voor ons duidelijk.

Wij prijzen de inspanning van de wethouder en snappen de korte tijd. Als wij kiezen voor een andere richting en daar zijn wij dus voorstander van, dan zien wij geen enkele baad in meedoen met investeren. Is de datum ook hard 1 juli? Het is reëel dat ICT WBW op enig moment moet weten waar ze aan toe zijn. Als het echt maar circa 14 dagen is, dan zij het zo, maar wij vinden het wel belangrijk dat wij van de andere partijen zouden willen vragen om maatregelen te nemen om iets meer ruimte te hebben voor een relatief korte oriënterend onderzoek. De heer Verroen zegt dit ook al en daar sluiten wij bij aan.

Hoe dan ook wij willen zeker niet meewerken aan investeringen die voor ons geen nuttig rendement hebben. Wij willen dus niet mee investeren.
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT