Bezuinigingen 2020


door Joost Pals, zaterdag 27 juni 2020
Door het enorme tekort komt het college met een voorstel om noodmaatregelen te nemen. VVD-raadslid Joost Pals sprak hier namens de VVD nadrukkelijke steun voor uit. Het geld is op en er moet snel orde op zaken worden gesteld.

   
Onze fractie richt zich bij dit agendapunt op de bijsturing. We beschouwen dat als het echte concernbericht.

Allereerst onze welgemeende complimenten en waardering richting college en de betrokkenen vanuit de organisatie dat dit voorstel er ligt.
Ik begrijp dat er opmerkingen zijn gemaakt over het proces.Dat zal allemaal zo zijn. En iedereen moet daar maar van vinden wat ie wil. Maar we kunnen het hebben over het proces. We kunnen het ook hebben over het enorme tekort waar we op afstevenen. En dan geeft onze fractie prioriteit aan dat laatste. Want dat is wat onze inwoners gaan merken.

En dan verdient dit nieuwe college gewoon alle waardering dat het voortvarend aan de slag is gegaan om orde op zaken te stellen. Dat is belangrijker dan geneuzel over proces. Want eer we uit die discussie zijn, heeft de provincie ons al lang onder curatele gesteld.

Met dit voorstel over de bijsturing 2020 hebben we de eerste concretisering van de bezuinigingen
waar deze gemeente mee te maken krijgt. Ja, het voorstel bevat maatregelen die niet leuk zijn,
maar het kan niet anders.

Dan is het bijvoorbeeld voor de bouwclubs heel vervelend dat hun verwachtingen geen werkelijkheid worden. En ik zeg dit met het respect dat elke stichting of vereniging toekomt, maar - het - geld - is - hier - op.

We moeten hier keuzes maken over het sociaal domein waarop bezuinigd moet worden. Wat denk je dan zelf, vraag ik via de voorzitter, dat er hiervoor dan geld beschikbaar is? Zoek die financiering elders. En als er veel animo voor is, moet dat echt geen probleem vormen.

Ook wil onze fractie de opmerking maken dat onze nieuwe mensen, dus de wethouders, maar ook de directeur financiën als hoge bomen wind zullen gaan vangen. Maar wat zij doen is de boel op orde brengen. Zij zetten recht wat anderen niet hebben gedaan of hebben gekund. Zij geven uitvoering aan het focusakkoord dat door de gemeenteraad als kader is opgesteld. Laat ons daar bij alle komende maatregelen bewust van blijven.

Het concernbericht laat een tekort over 2020 zien van 9,2 miljoen euro. Dit voorstel verkleint het tekort met 4 miljoen. Ook als de 1,8 miljoen verbetering van de algemene reserve erbij wordt betrokken resteert nog een gat van 3,4 miljoen euro.

We steunen het college met de herstelmaatregelen, maar hebben dus ook wel de vraag op welke wijze het college de vervolgstappen wil nemen om bij te sturen op 2020. Met andere woorden dit is de 1e ronde aan herstelmaatregelen. Wat is het verdere beoogde proces voor de jaarschijf 2020? Dat is een vraag die we stellen aan het college.

Waar we noodzaak van de voortvarende aanpak onderschrijven, zoeken we ook naar manieren om raad en college over en weer goed te laten aanhaken.Een vorm van klankbord willen we bepleiten. Bijvoorbeeld de auditcommissie zou hier een nuttige rol in kunnen vervullen. Graag ook de reactie van de collega’s en het college op deze suggestie.

Tot slot, in de bijsturing lijkt een nadruk te liggen bij het terugbrengen van inhuur. Daar hebben we in principe niets op tegen, maar kijk ook nadrukkelijk naar personeel in loondienst. Ja, er is een vacaturestop, maar stuur ook op de tijdelijke contracten. Wees kritisch wanneer het gaat om de verlenging daarvan. Dat laatste willen we het college nog meegeven.

Het zal duidelijk zijn, onze steun voor dit voorstel.
 
   
 
 
 
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT