zoeken
 

Ventilatie ter bestrijding van coronavirus .


door Dominique Hopmans, maandag 29 juni 2020
corona pixabay free
   
VVD Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Bergen op Zoom, 29 juni 2020

Betreft: ventilatie publieke gebouwen ter bestrijding van Coronavirus

Geachte leden van het college,

Het Coronavirus is waarschijnlijk in ieder huishouden dagelijks onderwerp van gesprek. De sociale en economische gevolgen zijn voelbaar. Onze manier van leven staat op zijn kop. Er wordt met man en macht gewerkt en gezocht naar oplossingen om het virus te smoren, de crisis te bezweren en de nadelige effecten te mitigeren. Als gemeente is het niet onze taak om een vaccin te ontwikkelen. Dat is afwachten en vertrouwen op de medische wetenschap. Wat we wel kunnen doen, is gebruikmaken van de informatie die er al wél is. Want er wordt meer duidelijk. Het kernwoord: ventilatie.

Vooral in grote ruimtes met weinig en slechte ventilatie is de kans op verspreiding groot. In een slecht geventileerde omgeving blijven ‘druppeltjes’ maar liefst 9 minuten hangen. In een goed geventileerde kamer halveert de hoeveelheid druppeltjes na 30 seconden. Van belang is dat we zorgdragen voor kwalitatieve ventilatiesystemen en de luchtvochtigheid om (publieke) ruimtes Corona-proof te maken. Slecht geventileerde ruimtes zijn funest in het tegengaan van ziekteverspreiding. Ook als we anderhalve meter afstand houden. Daarop acteren is misschien wel de meest kansrijke interventie die we als lokale overheid kunnen doen.

Daarom roept de VVD op om de ventilatiesystemen en luchtvochtigheid van onze publieke ruimtes te controleren en waar nodig te verbeteren. Derhalve leggen wij, conform artikel 36 van het reglement, de volgende vragen aan u voor:
1. In welke mate is er, op dit moment, zicht op de kwaliteit van de ventilatiesystemen in onze publieke ruimtes?
2. Wordt hier reeds naar gekeken? Zo nee, bent u dan bereid om dit in kaart te brengen?
3. Wanneer kunt u ons een totaal overzicht en bijbehorend plan van aanpak voorleggen?

Met vriendelijke groet,

Namens de VVD-fractie,

Dominique Hopmans
Raadslid

Rian Govers-Gabriëls
Raadslid
 
   
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT