zoeken
 

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Oost.


door Maarten van 't Hof, vrijdag 3 juli 2020
Onze fractie constateert dat bestemmingsplannen buitengebieden van Bergen op Zoom niet zonder slag of stoot tot stand komen. Zelfs als het een conserverend bestemmingsplan is. We zouden er hoofdpijn van krijgen en om eerlijk te zijn het zou ons niet verbazen als het college en ondersteuning dat bij tijd en wijle ook krijgt.

Voorzitter, wij vonden het van moed getuigen als je als college besluit om een voorstel terug te trekken en dan te kiezen voor een conserverend plan en deelplannen. Wij staan achter dit besluit. Gezien ook later in onze bijdrage genoemde zaken, is alleen al het conserverend maken van dit plan een flinke klus. Want ondanks dat het conserverend is, zijn er voor onze fractie toch de nodige zaken waar we vragen over hebben gesteld.

Laten we beginnen met een uitgangspunt dat voor onze fractie zwaar weegt. Wij moeten plannen maken die uitlegbaar zijn, die logisch zijn en die verdedigbaar zijn, en ik bedoel niet juridisch maar naar onze bewoners. En de gemeente moet consistent zijn in zijn uitleg en acties.

U voelt het al aankomen. We hebben het bijvoorbeeld over een lapje groen, dat midden tussen kavels ligt die als recreatie woning en vaste bewoning zijn bestemd. Om redenen die wij verder nu niet meer zo relevant vinden, is er door de eigenaar niet gebouwd en kwam men niet zo lang geleden er achter dat het nu de bestemming natuur heeft. En kennelijk is dat in lijn met Provinciaal beleid. En dat is dan ook de voornaamste reactie van het college. Deze bestemming valt voor ons in de afdeling niet uit te leggen.

Wij noemden dat je ook consistent moet zijn met uitleg en acties. Want voorzitter, als je wel de belasting int alsof het een recreatie bestemming heeft, maar vervolgens dat niet er aan kan of wil geven, dan ben je niet consistent. Je schept verwachtingen. De overheid moet met 1 mond praten. En voor ons is dit als groen bestemmen niet verdedigbaar. Toen niet en dus ook nu niet. Het is niet logisch. Wij komen samen met andere fracties met een motie die oproept om maximale inspanning te plegen om deze bijzondere en onwenselijke situatie op te lossen o.a. door hier bij de provincie op wijziging aan te dringen.

Er zijn nog vele andere wensen zoals recreatiebestemming omzetten naar woonbestemming. Allemaal legitieme vragen, maar die kunnen niet in een conserverend plan worden opgepakt en dus moet dat apart. Wij roepen het college op hier voortvarend ook mee aan de slag te gaan.

Wij willen ook aandacht vragen voor de door de scouting aangestipte problematiek. Voordat wij in de toekomst definitief ja kunnen zeggen tegen het plan moet dit worden opgelost. Wij willen dat alle organisaties zo goed mogelijk hun financiƫn regelen en niet bij de gemeente aankloppen. Zorg dan dat zij dit ook kunnen. Graag een toezegging van de wethouder hierover.

Het is nu een ontwerp bestemmingsplan. Gelukkig maar. Wij maken ons zoals u inmiddels begrijpt zorgen over in hoeverre dit voorstel straks echt conserverend is. Wij hebben bijvoorbeeld technische vragen gesteld over bestemmingen die niet juist schijnen te zijn. Belanghebbenden hebben brieven en mails gestuurd. Dan worden de kennelijke fouten gecorrigeerd zo blijkt uit recente stukken en beantwoordingen. Maar deze wijzigingen ontstaan omdat belanghebbenden min of meer toevallig er achter komen dat er een wijziging in het komende plan staan, en zijn gaan reageren.

Op zich is een ontwerp er om nog de puntjes op de i te zetten. Maar voorzitter, er zijn wel heel veel i's waar punten op moeten komen. Kortom, hoofdpijn. Want ons bekruipt nu het gevoel, wat wordt er gemist. Straks weer een ontzette eigenaar zoals bij Zandven? Zeer onwenselijk.

Er is echt een kwaliteitsslag nodig. Er moet nog eens goed gekeken worden naar dit plan. Gelukkig is het een ontwerp. Want was het een definitief plan dan zou ik zelfs een dubbel portie pijnstillers nodig hebben om dit nu goed te keuren.
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT