zoeken
 

De Zeeland: afspraak is afspraak.


door Jim Bernaards, zaterdag 4 juli 2020
Voorzitter, voor onze fractie is dit dossier vrij helder. In het bestemmingsplan voor de Zeeland is afgesproken dat er één supermarkt gevestigd mag zijn. Dat is een afspraak waar meer mensen zich bij betrokken voelen dan alleen uit de directe omgeving van de Zeeland.

En ondanks dat onze fractie graag opkomst voor ontwikkeling in het algemeen, is de afspraak uit het huidige bestemmingsplan duidelijk en ziet de VVD geen zwaarwegende punten om dit aan te passen. Ook dat er reeds gebouwd wordt alvorens een bestemmingsplanwijzing is goedgekeurd vinden wij vreemd. Steun voor het college dus.

Dan gaat het hier nog om een voorgestelde verplaatsing van de Aldi in de Gagel, twee onderwerpen in één agendapunt dus, voorzitter. Wij hebben sympathie voor de actie van de PvdA op dit vlak, maar wat de Aldi doet met hun vestiging daar is aan hen; dat is de markt. In de stukken is inderdaad aangegeven dat onderzoek uitwijst dat een klein winkelcentrum als de Gagel in de toekomst niet meer levensvatbaar is. Als een projectontwikkelaar vindt dat zij zich bewezen heeft en kansen ziet voor dit centrum, is daar wat ons betreft best ruimte voor. Maar de VVD koppelt deze twee zaken los; politiek is geen ruilhandel. Dat is niet meer hoe het werkt in onze nieuwe bestuurscultuur. Is het college bereid met betreffende projectontwikkelaar te gaan praten over de Gagel?

Tot slot voorzitter, op pagina 25 van het rapport van RHO in de bijlagen wordt gesproken over 'een Aldi en een allochtonensupermarkt'. De volksmond is één ding, maar van een deskundig bureau verwachten wij een iets correctere benadering. Daarom de vraag via u om daarop te letten.
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT