Auvergnepolder is een kansenpolder


door Dominique Hopmans, zondag 12 juli 2020
Dominique Hopmans
De raad sprak donderdag over de Auvergnepolder. VVD-raadslid Dominique Hopmans noemt het een kansenpolder. Om die kansen te verzilveren is het zaak om allen uit de eigen waarheid te geraken die zorgde voor een jarenlange impasse. Polderen voor een polder.

Best ironisch. We hebben gepolderd voor een polder. En dat is niet gek. Want het is een polder met een verhaal, met een geschiedenis, met een politiek smaakje. Bij polderen horen geen winnaars en verliezers, maar schikkers en plooiers. Polderen vanuit het wederzijdse doel om het beste te willen doen voor onze gemeente. En wat ‘dat beste’ is, zal altijd verschillend beantwoord worden, vanuit verschillende overtuigingen. Ook in het geval van de Auvergnepolder zullen we gezamenlijk een weg moeten vinden om dat wederzijdse doel te bereiken.

Want wij merkten het ook. Vanuit enthousiasme ontstaan de fantasieën. De fantasieën leiden tot plannen en ideeën. En voor je het doorhebt, worden die plannen en ideeën de eigen waarheid, het onwrikbare antwoord. Maar tegenover de eigen waarheid staan altijd andere waarheden. Juist het bestaan van die uiteenlopende waarheden was de veroorzaker van de jarenlange impasse, de instandhouder van een patstelling.

Daarom nu even geen wilde dromen of een presentatie van ‘het allerbeste plan’, maar een oproep tot elkaar vasthouden, dialoog en co-creatie. Even geen eigen waarheden, maar de eerste pennenstreek van een nieuw verhaal. Een nieuw verhaal dat zou kunnen starten met de uitstekende studie die de HAS studenten hebben uitgevoerd over de polder. Het zou in dat geval inspiratie kunnen geven aan een vruchtbare dialoog.

Begrijp ons niet verkeerd. Dat verhaal is geen fictie, geen sciencefiction. Maar gebaseerd op feiten en noodzaak. Als we ons stadje spiegelen aan het landelijk gemiddelde, is een reeks van verzuchtingen onvermijdelijk. Want:
- We hebben 15% minder banen per 1000 inwoners dan het landelijk gemiddelde;
- Bijna 20% minder vestigingen dan het landelijk gemiddelde;
- 15% meer bijstandsuitkeringen dan het landelijk gemiddelde;

Een vergelijkende analyse wat gemeentelijke financiën en gemeente belastingen betreft, zal ik jullie besparen. Want we willen dit verhaal beginnen vanuit hoop en optimisme.
De Auvergnepolder is een kansenpolder. En om die kansen te pakken, zullen we moeten polderen, zoals de heer Huismans ook dit manifest tot leven bracht. Samen brengen we het pasgeboren committent tot wasdom én zullen we de kansenpolder verzilveren.
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT