Meer kansen met winterterrassen


door Dominique Hopmans, maandag 31 augustus 2020
De Bergse VVD pleit ervoor om de horeca meer mogelijkheden te bieden met winterterrassen. Dat geeft enige compensatie van het verlies door corona, maar het zorgt ook voor een aangename ambiance. Het mes snijdt aan twee kanten.

   
VVD Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: een terrassenbeleid anno 2020

Geacht college,

Bergen op Zoom is een prachtstad. Onze karakteristieke, historische binnenstad is een waar pronkstuk. Maar een monumentaal karakter betekent niet automatisch dat je als stad behoudend en conservatief moet zijn. Corona heeft ons geleerd hoe we bijvoorbeeld de Grote Markt nog sfeervoller kunnen maken. De signalen die de Bergse VVD daarover ontvangt zijn eensgezind positief. Het smaakt zelfs naar meer.

Zo laat onze binnenstad, vergeleken met andere steden, relatief weinig variatie in terrasconcepten zien. Dat komt mede door gedateerde beleidsregels die een bepaalde stijl en zelfs materialen voorschrijven. De Bergse VVD ziet graag dat onze ondernemers meer vrijheid krijgen en voelen om onderscheidende terrasconcepten te ontwikkelen. Wat ons betreft biedt een terrassenbeleid anno 2020 ondernemers zoveel mogelijk ruimte om kansen te pakken en zo min mogelijk belemmeringen.

Ook met het oog op de winter die langzaam maar zeker nadert. Door coronamaatregelen - de anderhalve meter - kunnen onze horecaondernemers binnen minder tafels kwijt. Door hen aankomende winter de gelegenheid te bieden om invulling te geven aan winterterrassen kan dat verlies enigszins gecompenseerd worden. En doordat er zo een aangename ambiance gecreëerd wordt, snijdt het mes aan twee kanten.

Een delegatie van onze fractie is met horecaondernemers over deze ideeën in gesprek gegaan. En dat leverde vooral veel bijval op. Kortom, tijd voor een nieuw terrassenbeleid. Want dat verdient onze prachtstad.

Wij stellen conform artikel 36 RvO de volgende vragen:

1. Welke ruimte is er momenteel (binnen het huidige terrassenbeleid) voor ondernemers om zelf te bepalen hoe zij hun terrassen inrichten?
2. Welke ruimte gaat het college geven aan ondernemers om diverse, eigentijdse en vernieuwende terrasconcepten te ontwikkelen?
3. Gaat het college de ruimte bieden om de huidige terrassenopstelling voort te zetten?
4. Gaat het college ondernemers de volle ruimte bieden om winterterrassen te ontwikkelen?

Met gezellige groet,

Namens de gehele fractie van de Bergse VVD,

Dominique Hopmans
Raadslid

Hans Kersten
Burgerlid

Odin Wiersma
Fractielid
 
   
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT