Bezoekerscentrum militaire erevelden


door Jim Bernaards, dinsdag 15 september 2020
dilemma doolhof
In de raadscommissie werd dinsdag gesproken over het verstrekken van subsidie voor een bezoekerscentrum bij de militaire erevelden. VVD-burgerlid Jim Bernaards benadrukte het belang van herdenken, maar stelde ook vragen over de structurele bekostiging van het gebouw.

'Blijven inzetten voor de vrijheid'. Die zin vormt de kernboodschap van het indrukwekkende boek van Jan van Wijk dat vorige week verscheen. Hij schrijft over de tocht van de Canadezen en de bevrijding van onze stad. En hoeveel indruk het boek ook maakt, verbaasd over de inhoud was ik niet. En dat is een goed teken. Ook mijn generatie heeft van kinds af aan geleerd over de oorlog en haar verschrikkingen. Het verhaal is verteld, maar moet ook verteld blijven worden. Wij staan dus in principe best positief tegenover een bezoekerscentrum bij de erevelden, als een van de middelen om dit verhaal te vertellen.

Dat de initiatiefnemers van dit centrum zo ver gekomen zijn met fondsenwerving, dat is prijzenswaardig. Het toont een besef van de financiële situatie van onze gemeente. Echter, waar in eerste instantie gesproken werd van een eenmalige garantstelling van 34.000 euro, gaat het in de stukken over een jaarlijks terugkerende subsidie met een inspanningsverplichting om een deel van het bedrag zelf terug te verdienen.

Wat de Bergse VVD betreft helpen we bij het opzetten en mogelijk maken van dit centrum. Een eenmalige garantstelling zien wij dan ook wel zitten, maar überhaupt een nieuwe structurele subsidie uitschrijven zou een verplichting vormen waar we niet gelijk ja tegen zeggen. Daarbij wil ik ook alvast vooruitspelen op de bijdrage van Dominique, later vanavond. Laten we concreet beleid vaststellen voor het verlenen van subsidie.

Want de VVD is benieuwd naar meer concrete afspraken met betrekking tot de inspanningsverplichting. Zo wordt er in dit stuk ook melding gemaakt van een toenemende belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. Wil dat dan automatisch zeggen dat bezoek aan het centrum gratis moet zijn? Wat ons betreft zijn er door het college concretere afspraken te maken over het terugverdienen van de garantstelling, bijvoorbeeld via entree of additionele sponsors.

Tenslotte vragen wij aandacht voor het Canadabudget. Die band met Canada bestaat uit meer dan herdenken. Zo is in de motie uit 2016 sprake van een handelskamer, hebben we een stedenband en bijvoorbeeld de Canadays. Is er gekeken naar een andere mogelijkheid om dit bedrag te betalen? Is er gekeken naar gemeenten in de regio?

Het is misschien wat vreemd om bij dit onderwerp de financiële kant aan te haken. Maar laat duidelijk zijn dat het belang van herdenken, het blijven inzetten voor de vrijheid, voor onze fractie buiten kijf staat.
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT