PopMonument


door Dominique Hopmans, dinsdag 15 september 2020
VVD-raadslid Dominique Hopmans vraagt zich in de raadscommissie af wat we kunnen leren van de gang van zaken met PopMonument. Hij pleit voor een hernieuwd evenementen- en subsidiebeleid met duidelijke criteria.

Organisatoren willen organiseren, initiatiefnemers willen initiatieven ontplooien en onze mensen willen daarvan kunnen genieten. En daar staan wij achter. Want al die maatschappelijke energie geeft onze stad leven, kleur en betekenis. Een goede gemeente laat die energie stromen en vormt geen sta-in-de-weg. Maar voorzitter, die energie laten stromen is iets anders dan die energie bekostigen. Hoe graag we het ook willen; dat gaat niet langer op de manier waarop we het deden.

De reden dat wij deze brief agenderen is niet omdat wij tegen evenementen zijn. Integendeel.

We maken samen een reis door van ouderwets de portemonnee trekken voor alles wat leuk is naar een nieuwe kijk op de rol van onze gemeente. Van financier naar facilitator. Van ‘meebetaler’ naar meedenker. Die omslag is niet makkelijk. Allesbehalve. We struikelen zelfs al over de eerste hobbels. Een van die hobbels heet het PopMonument 2020. De vraag is niet wie of wat fout zat, maar waarom het mis ging en wat we daarvan kunnen leren?

Ons antwoord is dat het momenteel ontbreekt aan beleid, kaders en uitgangspunten die aansluiten op de nieuwe werkelijkheid. Het evenementenbeleid is getemporiseerd en oude subsidieverordeningen zijn nog van kracht. En wat is het gevolg? Dat er ondanks de verkondigde uitgavenstop toch subsidies worden toegekend. Nota bene aan een instituut dat jaarlijks een fors subsidiebedrag opslokt, terwijl we inwoners die met ziel en zaligheid een maatschappelijke voorziening hebben opgetuigd laten watertrappelen. Dat riekt naar willekeur en zwalkend beleid. Dat is niet uitlegbaar voorzitter.

Ieder evenement, ieder initiatief is belangrijk. Ze dragen in hun verscheidenheid allemaal bij aan een beter Bergen op Zoom. En als je dan onderscheid maakt in voor wie je wel en voor wie je niet de portemonnee trekt, moet dat logisch, kenbaar en uitlegbaar zijn. Aan de vooravond van belangrijke keuzes hebben we eenduidig beleid nodig. We vragen dan ook aan het college om met spoed naar de raad te komen met een hernieuwd evenementen- en subsidiebeleid.
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT