Column: moment van de waarheid


door Joost Pals, dinsdag 1 september 2020
Sinds een aantal maanden is er extra aandacht voor de financiële situatie van de gemeente Bergen op Zoom. Een soort “erop of eronder”. Het moment van de waarheid komt naderbij: de begroting in november. Of december?

Het is geen geringe klus om een deugdelijke begroting op te stellen voor de gemeente Bergen op Zoom. Enorme schulden. Een exploitatie die volkomen uit balans is. Ga er maar aan staan. Toch is dat de klus die onder leiding van een aantal nieuwe mensen wordt uitgevoerd, nadat de vorige lichting het niet voor elkaar kon krijgen.

Er is een deadline voor de klus: 15 november 2020. Dan moet de vastgestelde begroting bij de provincie Noord-Brabant zijn ingeleverd. Wordt die datum niet gehaald, dan komt de gemeente onder verscherpt toezicht van de provincie. Voor de duidelijkheid, dat is iets anders dan “artikel 12”. Inmiddels is gebleken dat de provincie ook geen uitstel duldt: 15 november en geen dag later! Volkomen terecht van de provincie, want anders krijg je 1001 smoesjes van tal van gemeentes die toch wel echt heel bijzonder en zielig zijn en uitstel nodig hebben. Liefst uitstel tot sint-juttemis.

Maar de gemeente Bergen op Zoom zou de gemeente Bergen op Zoom niet zijn door met maximale creativiteit toch een beetje onder deadline uit te komen. Er komen twee begrotingen: eentje die voor 15 november bij de provincie ligt en daarna nog een echte begroting met de bezuinigingsmaatregelen van het focusakkoord.

Het is zeer de vraag hoe de provincie dat zal waarderen. Niet alleen is de eerste begroting dan een soort “fake news” en fictief van aard: dat is vooral een bestuurlijk procedureel aspect hoe je als overheden met elkaar omgaat. Nee, het zal ook materiële betekenis hebben. Want zonder de bijsturing vanuit het focusakkoord krijg je een begroting die grote tekorten zal kennen. Miljoenen euro’s groot.

Tijdigheid, dus het halen van de deadline van 15 november, is niet het enige criterium van de provincie. De begroting die dan wordt ingeleverd zal ook structureel en reëel in evenwicht moeten zijn. Zo niet, ook dan volgt verscherpt toezicht. Het is maar zeer de vraag of een “echte begroting” in december daar verandering in brengt.

Is het erg, dat verscherpt toezicht? Ja en nee. Het zou triest zijn dat het zover moet komen. Na het echec met Bergse Haven is er jarenlang in kleine stapjes aan herstel gewerkt. Op eigen kracht, zoals het hoort. Dat geleidelijke herstel is vanaf 2018 als een pudding in elkaar gezakt.

Een paar maanden terug zijn er drie kundige wethouders en een dito directeur financiën ingevlogen. Die gun je het om het herstel te realiseren. Dan kan verscherpt toezicht niet fijn zijn en de eer te na. Begrijpelijk. Maar ook zij hebben te maken met een bestuurlijke en ambtelijke omgeving die niet uitblinkt in competentie: gaat die wel leveren?

Uiteindelijk is maar één ding relevant: wat is in het belang van de inwoners en de bedrijven. Als verscherpt toezicht door de provincie helpt om de boel op orde te brengen, dan is dat alleen maar goed.

(Deze column is eerder geplaatst op www.kijkopbergenopzoom.nl)
 
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT