zoeken
 

Klein Molenbeek.


door Maarten van 't Hof, donderdag 24 september 2020
In de raadsvergadering werd gesproken over het bestemmingsplan Klein Molenbeek. In dit artikel leest u de overwegingen van VVD-raadslid Maarten van 't Hof over dit plan.

In de commissie van afgelopen week hebben wij al aangegeven hoe wij als Bergse VVD aankijken tegen deze bestemmingsplan wijziging.

De opdeling in drie percelen is voor ons geen probleem. Voor ons ook is het hierna te benoemen probleem rond de bereikbaarheid niet relevant voor het al dan niet goedkeuren van de bestemmingswijziging omdat ook als wij dit bestemmingsplan zouden afkeuren we nog steeds met het bereikbaarheidsprobleem zitten. Dat probleem is dus voor ons geen reden om het bestemmingsplan af te keuren.

Gedurende de aanloop naar vanavond is in toenemende mate de bereikbaarheid en de status van het stuk weg over perceel met huisnummer 6 een discussiepunt geworden. Gesprekken over het al dan niet openbaar zijn van dat stuk weg lijken te zijn vastgelopen.

Het is essentieel dat voor de veiligheid, hulpdiensten en met name de brandweer alle percelen aan de weg Klein Molenbeek kunnen bereiken. Deze weg is op vele plaatsen maar 3,5 meter breed. Net voldoende voor de bereikbaarheid door met name de brandweer, als elk object gelegen aan deze weg van 2 kanten is te benaderen. En daar zit nu het probleem. Want er is dus een dispuut over de openbaarheid van dat stukje weg op het perceel met huisnummer 6.

Zou de uiteindelijke situatie zo zijn dat dit stuk weg afgesloten wordt ook voor hulpdiensten, dan schrijft de regelgeving voor dat de gehele overgebleven weg 5 meter breed moet worden. Een bijna onmogelijke opgave.

Collega Van der Kallen heeft in de commissie geopperd om de impasse te doorbreken door dat perceel te splitsen. De wethouder vroeg om een motie hierover. Wij hebben in samenspraak met collega Van der Kallen zijn oorspronkelijke motie verder uitgebreid met een dringende oproep aan partijen om tot elkaar te komen. In belang van alle bewoners aan Klein Molenbeek.

De splitsing van het perceel met huisnummer 6 is dan een optie. Voor onze fractie is dat overigens een optie die wij liever niet gebruikt zien worden. Want voorzitter, de woning en schuur, die dan uit elkaar zouden worden getrokken, hebben wel een historische context. Al op tekeningen uit 1751 zijn ze ingetekend in overigens verder een totaal onbebouwd gebied. Collega Van der Kallen heeft ook over hoe dit gebied nu is ontwikkeld een uitgesproken mening en wij zijn het in hoge mate met hem eens. Dus als het niet anders kan, dan moet het, maar liever niet.

Kortom, het is in het algemeen belang en in het bijzonder voor alle bewoners aan Klein Molenbeek dat de toegankelijkheid geregeld wordt. Wij vinden het niet belangrijk of het nu wel of niet openbare weg is. Wij hebben er ook geen probleem mee als het voor gemotoriseerd verkeer een eenrichtingsweg wordt of dat het geheel voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten. Het zou wel mooi zijn als fietsers en voetgangers wel toestemming krijgen om dit stukje weg te mogen gebruiken. Maar wel moeten er dan in goed overleg maatregelen worden getroffen zodat bij nood de brandweer over het terrein kan rijden om bij het noodgeval te komen. Als dat gewaarborgd is dan is verder elke andere oplossing voor deze weg wat ons betreft een goede. Als we daarbij ook de overlast door drugs gebruik, dealen verderop in dit gebied etc meenemen is deels afsluiten misschien ook nog bevordelijk voor de beperking van die overlast. De motie spreekt denken wij verder voor zich.
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT