zoeken
 

Bezoekerscentrum militaire erevelden.


door Dominique Hopmans, donderdag 24 september 2020
De VVD heeft waardering voor het initiatief om bij de militaire erevelden een bezoekerscentrum te realiseren. Echter, heeft onze gemeente ook te maken met een enorm financieel tekort. Namens de VVD deed ons raadslid Dominique Hopmans, samen met het CDA, een compromisvoorstel voor een subsidie gedurende een periode van 10 jaar.

De Bergse VVD zit gevangen in een dilemma. Het amendement, dat wij samen indienen met het CDA, is voor ons de manier om met dat dilemma om te gaan. We zitten letterlijk in een spagaat tussen verleden en toekomst.

Het bezoekerscentrum is een waardevol initiatief. De Bergse VVD toont diep respect naar de gevallenen, naar de mensen die letterlijk voor onze vrijheid hebben gestreden. Onze dodenherdenking en de Erevelden verdienen absolute bescherming. En daarmee een vaste plek in ons collectieve geheugen. Daar tornen we niet aan. Vanuit dat maatschappelijke gevoel dragen wij het bezoekerscentrum een warm hart toe. Ook uit respect voor de vrijwilligers.

Tegelijkertijd proberen wij als gemeente Bergen op Zoom weer in control te komen. En werk te maken van de enorme schuldenlast. We strijden voor een financieel gezonde gemeente, die wij door kunnen geven aan de huidige en volgende generaties. Dat hebben wij afgesproken in het focusakkoord. Aan die doelstelling willen wij evenmin tornen.

Om dat bereiken moeten er moeilijke keuzes gemaakt worden. Keuzes die voelbaar ingrijpen in de dagelijkse leefwereld van onze inwoners. Vandaar ons ordevoorstel aan het begin van de vergadering. Om al die moeilijke keuzes in samenhang, afgewogen en vanuit zorgvuldigheid te maken.

Toch zullen we het besluit NU moeten maken. En voorliggend amendement maakt voor ons die keuze uitlegbaar. Met respect voor de huidige financiƫle positie van onze armlastige gemeente. En met respect voor de belangrijke plaats die het herdenken inneemt in onze gemeenschap. Maar ook respect voor een stichting die grote bedragen voor elkaar heeft weten te boksen.

Met amendement proberen wij deze subsidie niet tot in het oneindige door te laten lopen. Maar te beperken tot een periode van 10 jaar. Wat ons betreft een redelijk termijn om financiƫle zelfstandigheid te bereiken. En door het bedrag jaarlijks met 3.400 af te bouwen geven we ook vorm aan die opdracht. Ondertussen is het van belang dat Woensdrecht, Steenbergen en de Provincie worden betrokken in dit verhaal. Herdenken doen we gezamenlijk. Dan mogen we ook gezamenlijk garant staan. Tot zover een inkijkje in onze worsteling en voor ons de oplossing. Wij hopen op steun van de andere fracties.
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT