zoeken
 

Column: een dramatische begroting.


door Joost Pals, dinsdag 6 oktober 2020
Het aantal fracties in de Bergse gemeenteraad is toegenomen tot 13 in totaal. Er zijn ideeën over vier, vijf of zes wethouders. Ander onbeduidend gekissebis. Maar daarnaast wordt er ook gewerkt aan een begroting voor 2021. Niet onbelangrijk voor een gemeente met bijna 300 miljoen schuld. Dat gaat een begroting zijn in twee delen: na de formele begroting komt er in december nog een tweede. Daarin worden dan de ombuigingen verwerkt.

De formele begroting is afgelopen vrijdag opgeleverd. Alle autonome ontwikkelingen zijn erin verwerkt. Het college van B & W noemt het ook wel een “nulmeting”: hoe ernstig is de situatie waar we voor staan, dat maakt deze begroting duidelijk. Vervolgens komen de oplossingen bij de tweede begroting in december.

Eerst maar eens een blik op wat we nu weten. Er ligt een begroting die jaarlijks een tekort op de exploitatie heeft van zo’n 10 miljoen euro. Daarmee stijgt de schuld de komende jaren in rap tempo tot boven de 300 miljoen euro. Om die typering wordt in de begroting voorzichtig heen gedraaid, maar zo is het wel. Zonder maatregelen gaat de schuld moeiteloos over de 300 miljoen euro.

Meer nog dan de schuld is het exploitatietekort van belang. Deze begroting presenteert vier jaar op rij een tekort van 10 miljoen. Dat betekent één ding: preventief financieel toezicht van de provincie. Ik heb het vaker genoemd, maar benadruk nogmaals: dat is wel fundamenteel anders dan “artikel 12”.

Ook opvallend: de weerstandsratio die in 2023 onder nul komt. Dat betekent dat er een negatief bedrag is om de financiële risico’s te kunnen opvangen. Dus niet een tekort ten opzichte van de omvang van de risico’s en ook geen “nul euro”, nee ernstiger, de gemeente heeft dan een negatief bedrag aan beschikbaar weerstandsvermogen.

Bedoeling van deze begroting als “nulmeting” is om alle ellende op tafel te krijgen. Dan is de omvang daarvan in beeld. Zo kunnen in december de besluiten over de benodigde oplossingen worden genomen.

Wel bijzonder is dat in deze begroting ook de budgetten voor personele lasten flink stijgen. Grotendeels wordt dat gemotiveerd door de cao indexatie van 3,1%. Maar als je naar de absolute bedragen kijkt, stijgt het flink meer dan 3,1%. Daar zal nog wel discussie over ontstaan.

Immers, in het focusakkoord zijn duidelijke afspraken gemaakt dat ook echt het mes wordt gezet in de kosten voor het ambtenarenapparaat. En nu stijgen de apparaatskosten van 646 euro per inwoner in 2019 naar 734 euro in 2021. Dat kan niet de bedoeling zijn. Want 88 euro keer 66.000 inwoners geeft het lieve bedrag van 5,8 miljoen euro. Erbovenop. Dat zal precies omgekeerd moeten: dik 5 miljoen eraf.

De komende paar maanden komt het eropaan. Erop of eronder.

(Deze column is eerder geplaatst op www.kijkopbergenopzoom.nl)
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT