zoeken
 

Column: vaart maken met de bezuinigingen.


door Joost Pals, dinsdag 3 november 2020
Afgelopen week is in de gemeenteraad de begroting 2021 vastgesteld. Een begrotingen met forse tekorten. Om die te dichten komt er in december een 1e begrotingswijziging met daarin een eerste reeks aan bezuinigingsmaatregelen.

Terug naar de begroting van afgelopen week. Daar gebeurde namelijk iets bijzonders. Een overgrote meerderheid in de raad wijzigde de begroting door middel van een amendement. Dat is een zeldzame gebeurtenis. Waarom werd dat gedaan en wat betekent die wijziging?

In mei van dit jaar werd het focusakkoord gesloten tussen 10 partijen in de gemeenteraad. Naast een aantal andere dingen spraken zij af dat er voor 15 miljoen euro bezuinigd moest gaan worden op de exploitatie. Die 15 miljoen werd uitgesplitst naar de hoofdonderdelen van de begroting: bestuur, sociaal, fysiek, economie, et cetera. Het nieuwe college tekende voor die opdracht.

Gaandeweg kwamen de wethouders erachter dat het ze met die 15 miljoen euro niet ging lukken per 1 januari 2021. In een paar interviews in de krant noemen ze dat in een bijzin. Wat wel ontbrak was een bijstelling van de opdracht. Wat was dan wél haalbaar? Dat bleef zweven. Iets waar we bij de gemeente Bergen op Zoom heel goed in zijn: iets afspreken, het toch anders gaan doen, maar geen nieuwe afspraak maken.

In de gemeenteraad ondersteunen 25 van de 33 raadsleden het focusakkoord. Een zeer ruime meerderheid, van links tot rechts. Zo’n consensus is politiek van grote betekenis. Die overeenstemming kwam ook pas na heel veel overleg en gesprek. Als je dan een belangrijke afspraak in dat akkoord - namelijk de omvang en verdeling van de bezuinigingen - laat zweven, is dat erg riskant. Dan zet je de eerder bereikte consensus op het spel. Dat is wachten op ongelukken.

Daarom ontstond het initiatief om dat te voorkomen. Met een breed gedragen amendement is een nieuwe afspraak gemaakt. Een afspraak over het tempo waarmee de bezuinigingsopdracht wordt ingevuld. In december 6,4 miljoen euro, in mei 2021 gaat het door naar 8 miljoen en in oktober 2021 loopt het verder op naar 9,5 miljoen. Met als toevoeging dat er geen negatief rekeningresultaat mag ontstaan. Voor de begroting 2022 is het hele bedrag aan bezuinigingen ingeboekt.

Ook is dat bedrag geïndexeerd voor de inflatie: van 15 miljoen naar 15,9 miljoen in totaal. De ambtenarensalarissen die door de cao stijgen leiden tot een verhoging van de bezuinigingen op de personele lasten. Immers, eerst bezuinigen in “eigen huis”, op personeel en overhead. Dat is de afspraak.

Zonder nieuwe afspraak zou de discussie in december over de 1e begrotingswijziging onherroepelijk zijn uitgemond in chaos. De ene partij zou de bezuinigingen te gering vinden. De andere partij zou de belastingen te veel zien stijgen. Een volgende partij zou vinden dat het sociaal domein te zwaar wordt geraakt. Dat risico bestaat nog steeds, maar het raamwerk is behouden. Ongetwijfeld is er in december nog heel wat politieke discussie, vast wel, maar die kan dan gaan over de invulling binnen de onderdelen. Fundamenteel anders dan het raamwerk als geheel in twijfel trekken.

Het amendement doet nog iets anders. Het onderstreept voor de zoveelste keer de noodzaak om nu vaart te gaan maken met de bezuinigingen. Na bijna een half jaar wordt het tijd voor daden.

(Deze column is eerder geplaatst op www.kijkopbergenopzoom.nl)
 
© 2020 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT