zoeken
 

Bezuinigingsmaatregelen.


door Joost Pals, donderdag 10 december 2020
stadhuis
De gemeenteraad besprak donderdag in de commissievergadering de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen. VVD-raadslid Joost Pals benadrukte dat de VVD nooit akkoord gaat met een voorstel waarin 25% OZB-verhoging zit opgenomen. Bezuinigingen moeten in de eerste plaats gevonden worden door het afslanken van de gemeentelijke organisatie. Die ruimte is er ook volop.

Hieronder vindt u de bijdrage zoals Joost Pals namens de VVD in 1e termijn heeft gegeven.

   
Voorzitter, toen ik vorig jaar juni bij de behandeling van het beleidskader namens onze fractie zei dat de gemeente Bergen op Zoom op te grote voet leeft en de tering naar de nering moet zetten, werd me dat bepaald niet in dank afgenomen. En de opmerking vorig jaar november bij de begroting dat deze gemeente verslaafd is aan het uitgeven van geld werd evenmin gewaardeerd.

Nu gaan we eindelijk de eerste stap maken naar herstel. Niet omdat dat leuk is, maar wel omdat we deze gemeente,onze inwoners en onze ondernemers,weer zicht op een kansrijke toekomst willen geven. Daarvoor is snoeien in de exploitatie simpelweg een noodzaak.

We gaan verder met het herstel dat tot eind 2017 aantoonbaar heeft gewerkt. Elke euro telt. Het kan.

De handtekening van de VVD staat onder het Focusakkoord. En die handtekening daar staan we voor. De consensus van het Focusakkoord is van grote politieke waarde. Het focusakkoord is voor ons een belangrijke toetssteen bij de beoordeling van de 1e begrotingswijziging. Het Focusakkoord is een totaalpakket. Dus we kijken niet alleen naar de punten die onszelf het meest na aan het hart liggen, maar ook of het aansluit op alle plussen en minnen waarover de consensus is bereikt. Dus niet selectief winkelen wat wel of niet bevalt, want zodra je dat gaat doen is de consensus heel snel weg.

Vanuit dat perspectief zien we een raadsvoorstel dat op een aantal punten een nette vertaling is van het Focusakkoord. Voor die onderdelen van het voorstel spreken we onze waardering uit in de richting van het college. Maar op een aantal fundamentele punten wijkt het raadsvoorstel af van het Focusakkoord.

Allereerst de verhoging van de OZB met 25%. Daar kan ik lang of kort over zijn, maar dat is niet in lijn met het Focusakkoord. Sterker, dat wijkt dermate af van het Focusakkoord, dat we het ervaren als een mokerslag op de consensus. Dáár heeft onze fractie geen handtekening voor gezet. Een voorstel waarin 25% verhoging van de ozb in zit is volstrekt absurd en daar gaan wij nooit mee akkoord. Laat dat helder zijn.

Ook voor het college zou de consensus van het Focusakkoord waardevol moeten zijn. Om dan zo'n voorstel te doen, en dan ook nog eens 'zo maar' zonder toelichting.Dat kan niet. College, waar was de politieke sensitiviteit toen dit voorstel naar de gemeenteraad werd gestuurd?

Dat geldt ook voor het wegbezuinigen van het lokale minimabeleid. Dat gaat niet om links of rechts. Het staat gewoon haaks op wat er in het Focusakkoord staat. Het zijn bezuinigingen die de meest kwetsbare inwoners direct zouden raken.En het zijn ook nog eens besparingen die zullen leiden tot een stijging van andere kosten, waarmee het hele effect überhaupt teniet wordt gedaan of zelfs per saldo tot meerkosten leidt. Maar ook hier geldt: het is simpelweg niet de afspraak. Het is niet de afspraak.

Onze fractie is daarom ook blij met het initiatief om tot een aangepaste invulling van de bezuinigingsmaatregelen te komen. Een voorstel waarmee we financiële doelen ook kunnen bereiken.

We zien daar een belangrijke kans. Met het initiatief worden de goede voorstellen van het college overgenomen. De slechte voorstellen geschrapt. Een aantal voorstellen wordt geparkeerd omdat daar eerst een takendiscussie voor nodig is. En er wordt ook iets toegevoegd wat behoort tot de kern van het Focusakkoord: eerst in eigen huis bezuinigen.

We hebben te maken met een topzware gemeentelijke organisatie met personele kosten waar onnodige lucht in zit. Een overhead die echt flink kleiner gemaakt moet worden. Niet alleen voor de platte euro's, maar ook omdat dat nodig is om tot een betere organisatie te komen. Een slankere organisatie met minder bureaucratie. Met minder schijven. Een organisatie waarin initiatieven van de werkvloer serieus gaan worden genomen. Een organisatie waar je als ambtenaar weer blij van kunt zijn dat je er werkt. Maar nog meer: een organisatie die in de vezels heeft, juist ook in de top, dat haar bestaansrecht is om inwoners en ondernemers in deze gemeente te mogen dienen.Een professionele zakelijke dienstverlener.

Over vijf jaar moeten raad, college en organisatie kunnen terugkijken op 2020 en kunnen concluderen dat het niet altijd even leuke keuzes waren, maar dat het wel nodig was en dat ze het begin vormden van de route naar een succesvolle organisatie.

Samenvattend: de 25% OZB moet van tafel. Net als het wegbezuinigen van het minimabeleid. En we willen méér ambitie op het afslanken van de gemeentelijke organisatie. Dán hebben we een 1e begrotingswijziging die nieuw perspectief biedt. Bergen op Zoom kan het. Bergen op Zoom doet het!
 
   

 
© 2021 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT