zoeken
 

Sprokkelgroen.


door Maarten van 't Hof, zondag 20 december 2020
stadsgroen
In de raadsvergadering van 17 december jongstleden is de door de VVD opgestelde motie over Sprokkelgroen met algemene stemmen aangenomen. Deze motie is opgesteld door ons burgerraadslid Marco de Kock en raadslid Maarten van ’t Hof. In de commissie is door burgerraadslid Jim Bernaards de volgende toelichting uitgesproken.

   
Al enige tijd wordt onze fractie benaderd door inwoners over sprokkelgroen. Groen dat naast hun huis ligt, van de gemeente is en door de gemeente moet worden onderhouden. Zeker nu wij om financiële redenen het onderhoud beperken, zijn er veel inwoners die daar niet blij van worden. Soms neemt men zelf het onderhoud op zich, omdat het groen ook uitstraalt op hen en hun woning.

De VVD is door verschillende inwoners benaderd die trachten sprokkelgroen te kopen. Allemaal hebben zij dezelfde ervaring. Zij benaderen de gemeente om een stuk groen te kunnen kopen. Dan is er dus communicatie. Allereerst is het moeilijk om op de website te vinden welke regels er gelden. Vervolgens is de communicatie met de gemeente moeizaam en onduidelijk. Dan blijkt dat verkoop volgens de huidige regels niet kan, bijvoorbeeld omdat er kabels onder 't stuk grond lopen. Dat wordt dan gecommuniceerd op een onduidelijke, formele manier, zonder goede uitleg. Voor één van de briefschrijvers zocht onze fractie het nader uit. Na een groot aantal maanden kregen wij motivatie van de ambtelijke staf, wij gaven dat door en kregen deze verzuchting terug: “Heel erg bedankt voor de heldere uitleg waarom het niet te koop is, nu snappen we het tenminste”

Voorzitter, er is aan alle kanten veel te winnen als wij als gemeente zoveel mogelijk sprokkelgroen verkopen aan onze inwoners. De koper wordt blij, en wij ook, want we krijgen opbrengst van de grond en de onderhoudskosten lopen terug. Laten we er dus alles aan doen om de drempels en beperkingen voor verkoop zo laag mogelijk te maken. De gemeentesite kan hier aan bijdragen, en onder het mom van beter goed geleend dan slecht ontworpen hebben wij een voorbeeldgemeente genoemd.
En tot slot voorzitter, het lijkt ons goed als we als gemeente ook eens goed schouwen of alle stukken grond die bij woningen zijn getrokken ook echt verkocht zijn of “per ongeluk” bij tuinen zijn getrokken. Als je grond gebruikt, moet je die wel officieel hebben gekocht.
 
   


De wethouder heeft aangegeven hier mee aan de slag te gaan en in de loop van het voorjaar van 2021 hier over te rapporteren.

Wordt vervolgd.

 
© 2021 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT