zoeken
 

Bizone binnenstad.


door Dominique Hopmans, vrijdag 18 december 2020
   
Deze bizone is bijzonder. Meer dan 300 ondernemers. Van divers pluimage. Met één doel. Onze binnenstad beter maken. En dat in een ontzettend lastige tijd. Corona zet alles op z’n kop. Onze ondernemers zijn aan het watertrappelen. En voorzitter, het was al niet makkelijk. De leegstand was al een kopzorg. Tel daar een terugtrekkende gemeente die stopt met subsidiëren bij op én je hebt de formule voor onrust en onzekerheid. Op zo’n moment heb je een keuze: vechten, vluchten of bevriezen. Wij Bergenaren kiezen voor dat eerste. Vechten. Knokken voor wat ons lief is. Onze binnenstad. Maar, er is iets dat Bergen op Zoom nog beter kan. En dat is samen vechten, samen!

De aangekondigde € 900,- kwam voor sommige ondernemers als donderslag bij een reeds grauwe corona hemel. De Bergse VVD is het gesprek aangegaan met verschillende ondernemers. Sommigen positief en standvastig. Anderen verward en aangeslagen. Voor de kleine ondernemers in de zijstraat is een bijna verviervoudiging van de BIZ-heffing een mokerslag. Zeker in deze tijd.

In het voorproces hebben 110 van de 346 ondernemers zich uitgesproken. Van die 110 zou 90% voor zijn. We weten dus van 99 van de 346 ondernemers dat ze voor zijn. Dat is bij lange na geen garantie dat er bij de formele draagvlakmeting een meerderheid gaat zijn. Zeker ná de signalen die wij afgelopen dagen hebben ontvangen. Eerst waren wij voornemens een amendement in te dienen om de oude bedragen te handhaven. Vervolgens was het idee om een ordevoorstel in te dienen om dit raadsvoorstel te verdagen. Zodat het informele draagvlakproces en het inwinnen van input opnieuw doorlopen kon worden. Maar dat gaat niet.

Vóór 31 december moet de gemeenteraad zich uitspreken. Anders zou er helemaal geen bizone meer zijn. Per slot van rekening is dit aan de ondernemers. Zij zullen zich uitspreken tijdens de formele draagvlakmeting. Op dat moment wordt duidelijk of de bizone blijft bestaan of uitsterft.

We willen echter niet alleen toekijken. De democratie moet spreken. Daarom verzoeken wij de wethouder om alles in het werk te stellen om de opkomst bij de formele draagvlakmeting te bevorderen én een zo transparant mogelijk proces uit te lijnen. 5 jaar lang, 900 euro per ondernemer, bijna 1,5 miljoen euro… dat vraagt zorgvuldige besluitvorming!

En ten tweede willen wij tegemoetkomen aan de zorgen bij velen. Niet alleen de gemeente, maar ook ondernemers moeten iedere euro omdraaien. In 2021 die € 900,- heffen voelt onlogisch. In 2020 is ook niet alles uitgegeven. De Bergse VVD wilt de wethouder vragen om dit mede mogelijk te maken. Een heffingsvrij jaar, de ondernemers wat lucht geven. Dat verdienen ze voorzitter. Graag de expliciete toezegging van de wethouder dat hij hiermee aan de slag gaat.

Ergens balen wij voorzitter. Als politiek staan wij met de rug tegen de muur. En natuurlijk beseffen wij dat het primaat in deze ligt bij de ondernemers. Maar wij hadden graag eerder invloed willen uitoefenen. Het is straks alles of niets. Óf een bizone waarin iedereen van groot
tot klein, van hoofdstraat tot zijstraat € 900,- moet lappen, óf helemaal geen bizone. Doodzonde. Want de intentie is zo goed en de meerwaarde is zo groot. Nog geen 1/3 van de ondernemers heeft zich momenteel uitgesproken. Dus het wordt écht spannend.

Tot slot wil ik fractiegenoot Odin Wiersma bedanken voor het samen voeren van de vele gesprekken. En collega Aydin Akkaya voor het samen optrekken. Ik hoop dat we de handen op elkaar krijgen én naast elkaar kunnen staan om onze binnenstad te revitaliseren.
 
   
 
© 2021 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT