zoeken
 

Aandacht voor vrijwillige brandweer.


door Jim Bernaards, zaterdag 12 december 2020
brandweer (pixabay free)
Bij de behandeling van een raadsvoorstel over de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant benadrukte VVD-burgerlid Jim Bernaards de risico's van nieuwe EU-richtlijnen op de vrijwillige brandweer. Het is belangrijk om die zó in te vullen dat de vrijwillige brandweer in stand gehouden kan worden.

   
Het is bijzonder dat wij nu nog spreken over een voorstel waarover de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant al op 2 december jongstleden een besluit heeft genomen. We spreken nu dus min of meer voor spek en bonen hierover. Onze fractie maakt zich zorgen over de tijdige doorgeleiding van raadsstukken en verzoekt dan ook de voorzitter van de raad en college daarop strenger toe te zien.

De VVD wil desondanks wel ergens op wijzen. Volgens dit voorstel zou er geen sprake zijn van enig risico, volgens de risicoparagraaf dan. Wij menen echter dat een 'winstwaarschuwing' zeker wel op zijn plaats is. Onze fractie voorziet op termijn grote extra uitgaven , ook voor onze gemeente. Immers worden er door Europese wetgeving ingrijpende wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de brandweer. Er moeten bijvoorbeeld HR-functionarissen komen, daar is zelfs al sprake van in het voorstel. Dat gaat dus wel gevolgen hebben voor de huidige budgetten. Of bijvoorbeeld het gevolg dat de rechtspositieregeling van de vrijwilligers fundamenteel op de schop moet, zij worden daarin gelijk gesteld aan beroepsbrandweerlieden. En dat gaat veel extra geld kosten.

Onze fractie is van mening dat de vrijwillige brandweer een waardevolle toevoeging is op de beroepsbrandweer. Daarom dient er alles aan te worden gedaan om de gevolgen van de EU-richtlijnen zo gering mogelijk te houden voor de vrijwilligers én dat er alles aan gedaan wordt de vrijwillige brandweer in stand te houden. Onze fractie zou graag nadere info krijgen van de portefeuillehouder en een bijbehorend tijdspad. En dat dan in opmaat naar de eerstvolgende begrotingswijzigingen.
 
   
 
© 2021 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT