zoeken
 

Landelijk VVD verkiezingsprogramma.


door Maarten van 't Hof, zaterdag 12 december 2020
vvd balonnen
Als lid van de VVD kun je meepraten over het verkiezingsprogramma. Deze maand was dat aan de orde voor het programma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. VVD-raadslid Maarten van 't Hof doet verslag.

Als je lid ben van een landelijke politieke partij, kan je meer invloed uitoefenen op het beleid dan alleen eens in de 4 jaar je keuze voor een partij of persoon te maken. Je kan en mag meepraten over het verkiezingsprogramma. Zo is deze maand door de landelijke VVD de inspraakprocedure over het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen komend voorjaar doorlopen.

Iedereen kon kennis nemen van het concept programma en daar amendementen op formuleren. Ook vanuit de Bergse VVD is daar goed gebruik van gemaakt.
Door verschillende raadsleden en burgerleden zijn er amendementen geformuleerd. Zo’n amendement houdt in een tekst die in het programma staat te wijzigen, uit te breiden of te verwijderen. Nadat je dit amendement hebt ingestuurd wordt er op verschillende momenten over gediscussieerd en gestemd. Zo was er een (digitale) vergadering van de leden van Scheldebrug, een digitale vergadering van de regio, specialistische werkgroepen en vergaderingen per hoofditem etc etc.

Voor elk amendement (er waren er landelijk meer dan 1000) gaf de samenstellingscommissie namens het hoofdbestuur een advies over het amendement. Velen werden gelijk al door het hoofdbestuur overgenomen. In de algemene ledenvergadering van 12 december kon er uiteindelijk gestemd worden over die amendementen die niet gelijk omarmt zijn door het hoofdbestuur.

Een aantal van ons zijn bij vele van deze digitale vergaderingen aanwezig geweest om mee te stemmen over eigen en andere amendementen. Het was een hele zit maar uiteindelijk is een mooi verkiezingsprogramma uit gekomen waar we blij mee mogen zijn en met vertrouwen de verkiezingen in kunnen gaan.

Voor de volledigheid, dit zijn o.a. de amendementen in het kort die door ons zijn ingeleverd.

Jim Bernaards
Amendement investering in infrastructuur met buurlanden, expliciet BoZ – Antwerpen (deels overgenomen)
Amendement betere toerusting BOA’s bij handhaven op o.a. drugsdumping in natuurgebied (strekking overgenomen)

Rian Govers
Amendement hittestress (overgenomen)
Amendement laagdrempelige abortus mogelijkheid (overgenomen)
Amendement asbestverwijdering en verzekerbaarheid (afgewezen)
Amendement belastingdienst ruling MKB (afgewezen)
Amendement verbetering toeslagen informatie (strekking overgenomen)
Amendement investeren waterschappen (strekking overgenomen)
Amendement rechtstpraak (vele vergelijkbare amendementen) na heftige discussie in ALV wordt dit hele artikel herschreven.

Maarten van ’t Hof
Amendement niet afschaffen saldering bij terugleveren energie (afgewezen)
Amendement ontheffing hogere belasting bij leegstand winkels voor culturele en maatschappelijk gebruik (overgenomen)
Amendement algoritmen bij Belastingdienst geeft heftige acties richting ondernemers bij kleine vergissingen. Dit opheffen. (strekking overgenomen)
Een vierde amendement over korting op OZB voor gebruik van winkels in kader van leegstand bleek juridisch niet haalbaar en is na bespreking teruggetrokken.

Een aantal andere burgerleden hebben zich bij diverse van bovengenoemde amendementen aangesloten en zijn daarmee mede indieners.
 
© 2021 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT