zoeken
 

Precario in een coronascenario.


door Dominique Hopmans, donderdag 24 december 2020
terras pixabay free
Horeca ondernemers ontvingen recent een aanslag voor de precariobelasting. VVD-raadslid Dominique Hopmans wijst op andere gemeenten die de precariobelasting voor 2020 en 2021 hebben geschrapt, omdat er door de lockdown geen gebruik gemaakt kon worden van de betreffende gemeentegronden.

   
VVD Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
info@vvd-bergenopzoom.nl
Betreft: Precario in een coronascenario?

Geacht college,

In september ontving u een brief van onze fractie met het verzoek om winterterrassen mogelijk te maken. Vanwege de ‘anderhalvemetermaatregel’ moeten horecaondernemers drastisch inleveren op het aantal gasten dat zij binnen mogen ontvangen. Het toestaan van winterterrassen biedt de mogelijkheid om dat verlies te compenseren en economische schade te beperken. Door de aangescherpte maatregelen en tijdelijke lockdown is dit idee echter geparkeerd. De nachtmerrie van volledige horecasluiting is realiteit geworden. Het is een zware tijd.

Iedere euro telt. Zeker wanneer de inkomstenkraan noodlottig wordt dichtgedraaid. Het is daarom een bittere gewaarwording wanneer je als ondernemer tussen de vele kerstkaarten een aanslag voor de precariobelasting aantreft. Het gaat hier al snel om duizenden euro’s. Ergens voor betalen waar je gebruik van maakt is logisch. Maar ergens voor betalen waar je geen gebruik van mag maken (en dat gedurende een economisch zware periode) voelt simpelweg wrang.

Gemeente Tilburg heft derhalve geen precario over 2020. Gorinchem en Delft hebben de horecaondernemers in 2021 gevrijwaard van precario. Gemeente Gouda gaat een stapje verder en schrapt zowel voor 2020 als 2021 de toeristenbelasting én de precarioheffing. En in Oost-Gelre is besloten dat ondernemers al over 2020 minder mogen betalen: geen precario over de periodes van lockdown.

De Bergse VVD vraagt het college, conform artikel 36 RvO, om geen precario te heffen over gepasseerde, huidige en toekomstige periodes van lockdown
en indien nodig met een voorstel hiertoe naar de gemeenteraad te komen. Artikel 8 van de ‘verordening op de heffing en invoering van precariobelasting
2021’ biedt een kapstok om per maand te bezien of er gebruik wordt gemaakt van de gemeentegrond.

Idealiter zouden wij net als Gouda de precariobelasting voor 2020 en 2021 schrappen. Uit respect voor de financiële opgave in het Focusakkoord stellen wij
dit niet voor.

Met hoopvolle groet,

Namens de gehele fractie van de Bergse VVD,

Dominique Hopmans
Raadslid
 
   
 
© 2021 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT