• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur maakt het aantrekkelijk om in een gemeente te wonen en te werken. Het is mede bepalend voor de keuze van toekomstige inwoners om voor Bergen op Zoom te kiezen. De VVD wil dat de gemeente groeit naar 70.000 inwoners en dan is een rijk cultureel leven een goed middel om onze aantrekkingskracht te vergroten.

Cultuur versterkt innovatie en creativiteit en zorgt voor identiteit en gemeenschapszin. Voor de VVD staat bij cultuur de vraag centraal. Dit vereist ondernemerschap in de culturele sector. De vele verenigingen en stichtingen die zich met kunst en cultuur bezig houden worden gestimuleerd om maximaal samen te werken. De gemeente moet daarbij vooral faciliterend optreden. Het cultuurbedrijf bundelt gemeentelijke culturele instellingen zodat er samenhang ontstaat in het cultuurbeleid.

Hoe maken we onze ambitie waar?
 • We zetten cultuur in als middel voor verbinding en binding in de samenleving
 • Amateurkunst wordt gesteund en gestimuleerd, verstikkende subsidieregels schaffen we af
 • Verenigingen en vrijwilligers worden optimaal gefaciliteerd en ondersteund
 • Vernieuwende kunstvormen zoals door jongeren en minderheden worden gestimuleerd
 • Budgetten vanuit de BI-zone en “Aangenaam BoZ” moeten ook ten goede komen aan lokale verenigingen en organisaties
 • We realiseren nieuwe huisvesting voor de vastenavendbouwers aan het Konterscherp
 • De nieuwbouw van de Zoomvliet Studio, omroep Zuid-West en het facilitair bedrijf wordt samen met het Konterscherp hét creatie-cluster voor de gemeente en de regio
 • De dans- en popcultuur is populair onder jongeren, waar nodig krijgt dat extra steun
 • Beeldende kunst verbinden we met andere kunstvormen. Waar sprake is van cross-overs met lokale organisaties mag daar een vergoeding tegenover staan
 • We steunen de ambitie om ‘’De slag om de Schelde” internationaal op de kaart te zetten
 • Het militaire verleden van stad en streek wordt zichtbaarder gemaakt
 • We steunen culturele projecten met de provincies in de Vlaams-Nederlandse Delta
 • Gemeentelijke monumenten stellen we laagdrempelig open voor culturele projecten
 • Cultuur verbinden we met de vrijetijdseconomie zodat het ook geld oplevert en kansen biedt aan amateurclubs en professionele kunstenaars
 • Beeldbepalende monumenten zoals Markiezenhof, Gertrudiskerk, Gevangenenpoort, Stadhuis en het Oude Raadhuis in Halsteren blijven gemeentelijk eigendom
 • De monumenten krijgen een ruimere openstelling
 • De Krabbenfoor en enkele andere evenementen zijn commercieel en kunnen zonder subsidie. Dat geld gaat naar versterking van de amateurkunst


 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT