• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Veiligheid

De VVD loopt altijd voorop waar het gaat om het bevorderen van de veiligheid. Er wordt nog veel overlast ervaren van daklozen, hangjeugd, dealers en verwarde personen. Hoewel de statistieken aangeven dat de veiligheid is verbeterd, voelen veel inwoners dat anders. Inmiddels is op initiatief van de VVD de stadsmarinier aangesteld die een brug slaat tussen de veiligheidsdiensten. Er zijn extra BOA’s in dienst die taken van de politie overnemen. Veiligheid blijft echter grote aandacht vragen. Drugshandel is een melkkoe voor criminelen die zich posities trachten te verwerven in de normale bovenwereld.

Veiligheid is een hoofdtaak voor de gemeente. Dat begint al vanaf de voordeur, de hoek van de straat, de wijkagent maar ook in de regio en daarbuiten als het gaat om vervoer, chemie en bijvoorbeeld de kerncentrales bij Doel. De lokale VVD maakt van veiligheid en openbare orde een speerpunt en we bezuinigen daar niet op.

Hoe maken we onze ambitie waar?
 • We ondersteunen de buurtpreventieteams maximaal
 • Buurtpreventieteams krijgen een vaste BOA toegewezen voor een gezamenlijke aanpak
 • De wijkagent moet weer daadwerkelijk in de wijken en dorpskernen aanwezig zijn
 • De Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) krijgen meer bevoegdheden
 • Het buitengebied laten we niet verloederen. Boswachters krijgen meer bevoegdheden
 • De succesvolle Veiligheidsfunctionaris (stadsmarinier) continueren we
 • Er komt meer politie om dealen, dumpen en de uitwassen van de onderwereld aan te pakken
 • Gebiedsverboden, bestuurlijke ophouding, cameratoezicht, sluiting van overlastpanden passen we sneller toe bij overlast of criminaliteit
 • Ouders van jonge overlastgevers worden medeverantwoordelijk gesteld voor misdragingen
 • Om de brandweercapaciteit op peil te houden worden meer vrijwilligers aangetrokken
 • Via het veiligheidshuis worden raddraaiers en overlastgevers stevig aangepakt
 • We pakken door om de gevaarlijke kerncentrales in Doel gesloten te krijgen
 • Via het spoor, de A4 en het Schelde-Rijn kanaal passeren veel gevaarlijke stoffen. We blijven de druk opvoeren bij de Veiligheidsregio om meer werk te maken van risicobeheersing
 • We behouden de reddingsbrigade
 • Bij het station komt het districtskantoor voor de West-Brabantse en Zeeuwse politieregio
 • We promoten straat- en buurtapps onder de inwoners
 • We maken de gemeente ‘hart-safe’ door 24x7 bereikbare en goed onderhouden AED’s
 • Voor slachtoffers van criminaliteit openen we een goed toegankelijk loket in het Zorg- en Veiligheidshuis
 • We stimuleren cameratoezicht bij particulieren en bedrijven
 • Er komt een jaarlijkse crisisoefening met bedrijven, overheden en de veiligheidsregio


 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT