• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Wonen

Uit de bevolkingsprognoses van de provincie Noord-Brabant blijkt dat het inwoneraantal in de gemeente Bergen op Zoom tot 2030 blijft groeien. Tevens zal het aantal huishoudens groeien. Dat betekent dat we ambities op het gebied van woningbouw moeten opvoeren om alle inwoners en gezinnen ook in de toekomst te huisvesten. Dus moeten we in deze periode wel blijven doorpakken.

In onze visie groeien we naar 70.000 inwoners. Huisvesten hoeft niet uitsluitend in nieuwbouw. Het accent moet liggen op vernieuwbouw met aandacht voor de kwaliteit van de woningen. In 2040 zal ongeveer 28% van alle inwoners ouder dan 65 jaar zijn. We moeten voor alle leeftijden voorzien in voldoende geschikte woningen in een leefomgeving die schoon en veilig is.

Hoe maken we onze ambitie waar?
 • We stimuleren buurtinitiatieven, het samenwonen, bij elkaar en met elkaar
 • Halsteren, Lepelstraat, Borgvliet en Heimolen behouden hun dorpse karakter
 • Er komt een goede mix van betaalbare huur- en koopwoningen voor jonge starters zoals “tiny houses” of kleine appartementen
 • Voor onze ouderen en 1- of 2-persoonshuishoudens bouwen we voldoende levensloopbestendige en betaalbare (huur)woningen
 • Woningverhuurders stimuleren we om ook het midden en hoger segment te bedienen
 • We stimuleren energieneutraal, duurzaam en levensloopbestendig bouwen
 • We stimuleren het eigen woningbezit en de belasting op woningbezit (OZB) houden we laag
 • We stellen een fonds in om leegstaande kantoor- en winkelpanden naar woningen om te bouwen
 • We gaan verder met de vernieuwingen (Fort Zeekant, Vogelenzang, Willem III en Zuneha-terrein)
 • Op woonwagencentra wordt alleen nog gewoond, bedrijfsactiviteiten verplaatsen we naar bedrijventerreinen
 • We schaffen overbodige welstandsregels af. Alleen voor beschermd stads- en dorpsgezicht handhaven we een welstandstoets
 • Verrommeling van de buitenruimte pakken we aan, vernielingen worden snel hersteld en de kosten worden verhaald
 • We voorzien het buitengebied van een glasvezelnetwerk om te kunnen (blijven) wonen én werken


 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT