• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Sociaal

Het Rijk heeft heel veel sociale taken overgeheveld naar de gemeenten. De VVD is trots dat deze decentralisaties goed zijn ingezet. De zorg wordt nu goedkoper en efficiënter geregeld. Zo blijft deze betaalbaar.

Waar we goed op blijven letten, is of de jeugdzorg, de gezins- en ouderenzorg vanuit de WMO goed op peil blijft. Leidend is dat iedereen de zorg moet kunnen krijgen die nodig is. Iedereen moet zo veel mogelijk mee blijven doen. We gaan daarbij uit van wat mensen wel kunnen in plaats van wat beperkingen zijn.

Door in te zetten op preventie en binnen het brede sociaal domein slim te verbinden, houden we zorg ook voor onze inwoners betaalbaar. Dorpen en wijken bieden aan onze inwoners voldoende voorzieningen voor hun dagelijkse behoeften. Echter niet iedere voorziening behoeft een eigen pand. De lokale VVD streeft naar samenwerking en verbinding.

Hoe maken we onze ambitie waar?
 • We verbeteren de samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen
 • We stimuleren innovaties in de zorg en maken werk van preventie
 • Samen met partners pakken we laaggeletterdheid aan
 • Schuldenproblematiek willen we vroeger signaleren om dure opvang, dakloosheid en andere problemen te voorkomen
 • Er komt adviesraad een brede sociaal domein binnen de Brabantse Wal gemeenten
 • We bewaken dat iedere kern en wijk ruimte voor activiteiten behoudt
 • We bieden professionele ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers
 • We zetten meer mensen vanuit de bijstandsuitkering is voor maatschappelijke taken
 • Werken moet lonen, stapeling van uitkeringen blijven we bestrijden
 • Grensoverschrijdend werken wordt ondersteund
 • Wij waarderen Stichting Leergeld, die zich inzet om sociale uitsluiting van kinderen te voorkomen
 • Er komen voldoende beschutte werkplekken en garantiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • We sluiten niemand uit maar leggen wel eisen op aan nieuwkomers voor het opbouwen van een eigen toekomst
 • Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang


 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT