• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Verkeer en vervoer

Onze gemeente heeft een voortreffelijke ligging. We zijn goed ontsloten over weg, water en spoor. Er ligt zelfs een vliegbasis in de buurt. Met de voltooiing van de A4 liggen we erg centraal tussen de Randstad en Antwerpen. Het Schelde-Rijn kanaal biedt ook nog volop economische kansen. Die willen we maximaal benutten.

In de gemeente zelf zijn er nog veel uitdagingen waaronder verbreding van de A58 en A4 om de toenemende files een halt toe te roepen. Waar het gaat om parkeren en bereikbaarheid zien we dat de singels overbelast raken mede door vrachtwagens. Het parkeersysteem is aan vernieuwing toe. In de wijken valt nog veel te verbeteren.

De lokale VVD is niet voor het op slot zetten van wegen, op de randwegen en wijkontsluitingswegen heeft een vlotte doorstroming prioriteit. Wij pakken die uitdagingen op.

Hoe maken we onze ambitie waar?
 • De doorstroming bij knooppunt Zoomland wordt verbeterd
 • De verkeersonveilige punten worden aangepakt zoals bij de singels
 • Op de randwegen en wijkontsluitingswegen heeft een vlotte doorstroming prioriteit
 • Er komt een extra noordelijke ontsluiting naar de A4 vanaf de haven richting de Tholense-brug
 • Vrachtverkeer wordt geweerd uit het centrum, behalve voor bestemmingsverkeer
 • De containerterminal verhuist naar buiten de sluis
 • Om goederentreinen te weren uit het centrum wordt het spoor vanuit Vlissingen aangesloten op het spoor naar Antwerpen
 • We maken wegen in de wijken veilig zonder absurde drempels
 • Parkeren in Halsteren blijft gratis
 • In het centrum van de stad wordt het eerste uur parkeren gratis
 • Er komen meer kortparkeerplaatsen voor afhaalboodschappen
 • Bij de Westersingel komt een parkeervoorziening voor omwonenden en winkelend publiek in combinatie met woningbouw
 • Openbaar vervoer wordt maatwerk door fijnmazige voorzieningen zoals een elektrische buurtbus in plaats van grote lege bussen
 • Het Europese subsidieprogramma voor belangrijke verbindingswegen wordt beter benut
 • Het rangeerterrein Philip Morris wordt beter benut als overslagknooppunt
 • Er komt langs de snelweg een regionale parkeervoorziening voor vrachtwagens
 • We bepleiten bij de NS intercityverbindingen zonder overstappen
 • We sluiten ons aan bij de lobby voor een snelle spoorverbinding naar Antwerpen


 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT