• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Sport

Bewegen is goed voor de gezondheid. Heel veel jongeren blijven op het goede pad door te sporten. We steken veel geld in fit-programma’s en sportvoorzieningen. Sportverenigingen vervullen een voorname maatschappelijke rol en dragen bij aan de leefbaarheid, gezondheid en burgerparticipatie. Die zijn dan ook gebaat bij kwalitatief goede en betaalbare sport- en beweegaccommodaties. De laatste jaren is er fiks geïnvesteerd in de sportaccommodaties.

Iedereen doet mee, dat geldt zeker ook in de sport. Ook aangepast sporten voor mensen met een beperking moet mogelijk zijn. Iedereen moet op zijn of haar niveau een passende sport kunnen beoefenen. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners gaan, blijven sporten en bewegen, op de manier die zij zelf willen. De lokale VVD voert een actief sportbeleid.

Hoe maken we onze ambitie waar?
 • We zorgen dat sportclubs meer ruimte krijgen om eigen inkomsten te genereren door verhuur van de accommodaties mogelijk te maken
 • Verenigingen krijgen korting op de huur als ze zelf beheertaken op zich nemen
 • We ondersteunen sporters met een beperking
 • Zwembaden de Schelp en de Melanen blijven een centrumfunctie vervullen voor sport en beweging
 • We ontwikkelen de Binnenschelde verder tot een recreatief (water)sportcluster
 • Ook de hengel- en vissport geven we meer mogelijkheden en ruimte bijvoorbeeld aan de Binnenschelde
 • We investeren in sportaccommodaties zodat ze voldoen aan de moderne eisen
 • We bevrijden de verenigingen van overdreven bemoeizucht van de gemeente
 • We stimuleren de samenwerking tussen scholen, voor- en naschoolse opvang, sportverenigingen en continueren de F!Tfabriek
 • Speelpleintjes, trap- en basketbalveldjes in de wijk houden we op orde
 • We geven speciale aandacht aan beweegactiviteiten voor ouderen en bieden val-preventie-trainingen aan.
 • Agressie op en langs het sportveld tolereren we niet en wordt altijd aangepakt
 • Om het respect op het veld te vergoten stellen we de sportclubs voor om leden vanaf 12 jaar de scheidsrechterscursussen te laten volgen
 • We ontwikkelen preventieprogramma’s tussen zorgverzekeraars en sportorganisaties


 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT