• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Onderwijs

Onderwijs staat centraal. Als centrumgemeente vervullen we een steeds belangrijkere rol. Dat biedt ook kansen vanwege onze ligging in de Deltaregio. De komst van de HAS hogeschool is hiervan een goed voorbeeld. Scholen concentreren zich steeds meer in de stedelijke centra. Dit geeft onze gemeente grote kansen als onderwijsstad. Wij dienden daar een motie voor in die zijn uitwerking zeker heeft bewezen.

Het is belangrijk dat we groeien naar 70.000 inwoners om de levensvatbaarheid van scholen te behouden. Scholen zijn het kruispunt voor maatschappelijke aansluiting, innovatie, ontwikkeling en toekomstige werkgelegenheid. Het voorkomen van leerachterstand staat centraal in ons beleid. Goede spreiding van het basis- en bijzonder onderwijs over dorpen en wijken is nodig om het voor iedereen bereikbaar te jouden. Het beroepsonderwijs voor MBO en HBO en het middelbaar onderwijs verdienen ruime steun. De lokale VVD ziet hier nog veel uitdagingen.

Hoe maken we onze ambitie waar?
 • Breed onderwijsaanbod HBO MBO VO BO en speciaal onderwijs is leidend in ons beleid
 • We sluiten overeenkomsten over veiligheid, opvang, pesten en aansluiting op de arbeidsmarkt
 • Bij onderwijshuisvesting kijken we eerst naar leegstand bij andere scholen in plaats van het bouwen van nieuwe lokalen. Leegstand is onaanvaardbaar
 • Scholen en verenigingen gaan ruimten zoals sportaccommodaties meer delen met elkaar
 • De brede school wordt verder ontwikkeld tot ontmoetingsplek in de wijk
 • Programma’s voor laaggeletterden worden voortgezet
 • Passende opvoed- en opgroeiondersteuning zetten we voort
 • Voor- en naschoolse opvang vindt dichtbij plaats, onder meer in scholen in de wijk
 • We enthousiasmeren de jeugd voor techniek met bedrijfsopendagen
 • We betrekken scholieren zoveel mogelijk bij activiteiten zoals symposia en bijeenkomsten
 • Technische opleidingen krijgen voorrang om voldoende personeel voor de toekomst te waarborgen
 • We trekken kennisinstituten zoals laboratoria aan en ondersteunen innovatiecentra
 • Lepelstraat behoudt haar basisschool
 • Indien nodig fuseren scholen om de opleidingen binnen de gemeente te behouden
 • De HAS hogeschool krijgt alle medewerking om haar HBO opleiding uit te bouwen


 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT