• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Openbare ruimte

De lokale VVD zet in op een groei naar 70.000 inwoners. Een openbare ruimte waar iedereen terecht kan wanneer men wil om te wonen, ontspannen, werken, verblijven “doet er dan toe”. De bossen bij Lievensberg, De Melanen, Fort Roovere, De Boulevard, om enkele voorbeelden te noemen, bieden voor elk wat wils en zijn ons collectief eigendom. Dat vraagt heel veel zorg om alles op orde te houden of te brengen. Dat kost handenvol geld. Daarin heeft niet alleen de gemeente een taak, maar kan iedereen zijn steentje bijdragen.

Ook in de kleinere kernen en wijken blijft het “goed toeven”. Zij hebben ieder een eigen karakter. Dat maakt onze gemeente zo divers en aantrekkelijk. Er valt nog veel te verbeteren. Iedereen moet zich veilig voelen, wanneer en waar dan ook. Schoon, heel en veilig, dat wil de VVD.

Hoe maken we onze ambitie waar?
 • Afvaldumpingen in het (buiten)gebied worden adequaat opgevolgd, de vervuiler betaalt
 • De gescheiden afvalinzameling wordt herzien, dat kan veel goedkoper
 • Straatraces en (drugs)deal-activiteiten tolereren we niet, nergens
 • Halsteren, Lepelstraat, Borgvliet en Heimolen behouden hun dorpse karakter
 • Er komen voldoende afvalbakken en hondenpoepzakjesdispensers
 • Bedrijvigheid bij de “Ster van Lepelstraat” levert werkgelegenheid op
 • Voldoende zoet water moet beschikbaar blijven beschikbaar voor de agrariërs
 • Er komt overal schoon oppervlaktewater
 • We gaan betere aansluiting zoeken met Waterpoort. Over water trekken we toeristen naar onze stad. We verleiden bezoekers om de Brabantse Wal te bezoeken
 • Verouderde wijken knappen we op
 • We schaffen overbodige welstandsregels af. Alleen voor beschermd stads- en dorpsgezicht handhaven we een welstandstoets
 • Verrommeling van de buitenruimte pakken we aan, vernielingen worden snel hersteld en de kosten worden verhaald
 • Wij willen een leefbaar buitengebied dat is voorzien van een glasvezelnetwerk en snel Wifi om te kunnen (blijven) wonen én werken
 • We maken plannen om de vrijkomende agrarische bebouwing en nieuwe bestemming te kunnen geven
 • Wij spreken iedereen aan op de eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor een schone omgeving


 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT