• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Bestuur en dienstverlening

Het dienen van burgers, bedrijven en verenigingen is de hoofdtaak van de gemeente. Voor iedereen die werkt voor de gemeente is daarom een dienstbare houding een vereiste. In het Stadskantoor moet je je welkom voelen. Het gemeentebestuur waakt over de betrouwbaarheid. Het vastgestelde beleid wordt consequent toegepast. Afspraak is afspraak. Een duidelijke overheid bereikt het meest.

Aan bestuurders worden hoge eisen gesteld rondom de integriteit. De gedragscode voor de burgemeester, wethouders en de raadsleden wordt strikt toegepast. Het integriteitsbeleid wordt actief uitgedragen. Een cultuur van openheid hoort daarbij. Er zijn al goede stappen gezet. De lokale VVD zet in de komende periode stevig in op verdere verbeteringen om te komen tot moderne dienstverlening.

Hoe maken we onze ambitie waar?
 • Digitale dienstverlening voorkomt een papierwinkel. Alle diensten komen digitaal beschikbaar
 • Telefonisch schriftelijk of persoonlijk contact blijft laagdrempelig mogelijk voor wie daaraan behoefte heeft
 • De gemeente communiceert proactief en tijdig met belanghebbenden, bijvoorbeeld over werkzaamheden in de buurt
 • Belanghebbenden krijgen altijd antwoord en gelegenheid tot reageren
 • We willen dat een vraag of melding binnen twee werkdagen wordt voorzien van een reactie
 • We voeren in dat een afhandeling van een melding digitaal kan worden gevolgd
 • De melder wordt standaard om een tevredenheidsreactie gevraagd over de afhandeling
 • We vragen inwoners actief om de Buiten Beter App te gebruiken
 • We voeren huisbezoeken en wijkspreekuren in en tevens een bezorgdienst voor identiteitspapieren
 • We verminderen de regeldruk door de Algemene Plaatselijke Verordening te moderniseren
 • Waar regels blijven, zorgt de gemeente dat ze ook gehandhaafd worden
 • We zorgen dat de behandeltermijnen voor vergunningen zo kort mogelijk zijn
 • ICT biedt de mogelijkheid om openbare data toegankelijk te maken voor de inwoners. We starten een traject (open data platform) om de transparantie op deze wijze te vergroten
 • De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen en de privacy van de inwoners te beschermen


 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT