• Werk - werk - werk

  Werkgelegenheid is van het grootste belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn.

  De VVD wil optimaal gebruik maken van onze ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en de kansen in de regio.

  Alleen met een sterke economie kunnen we voorzieningen in stand houden.

   
 • Voorzieningen

  Halsteren en Lepelstraat moeten hun dorpse karakter en goede voorzieningen behouden.

  Voor Halsteren is de Dorpsstraat als het centrale winkelgebied daarin bepalend.

  De Melanen blijft geopend en wordt hét openluchtzwembad voor de regio, op een manier die past bij het Halsterse buitengebied.

   
 • Belastingverlaging

  De VVD wil geen euro belasting meer heffen dan absoluut noodzakelijk.

  De riool- en afvalstoffenheffing gaan omlaag.

  Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld.

  De middeninkomens betalen al meer dan genoeg..

   
 

Duurzaamheid

We staan voor de grote uitdaging om onze gemeente klimaatneutraal te maken. Het klimaatakkoord van Parijs gaf de doorbraak. De lokale VVD is de trekker geweest om de gevaarlijke centrales in Doel te laten sluiten. Wij zien duurzaamheid als een kans die veel dynamiek, welvaart en werkgelegenheid gaat opleveren, met name in de digitale en circulaire economie. Dit draagt bij om naar een aantrekkelijke gemeente van 70.000 inwoners uit te groeien.

Het klimaat verandert, dat is een gegeven en daardoor gaat onze omgeving er anders uit zien. Allereerst heeft dat gevolgen voor u als inwoner. In 2050 zijn onze woningen niet meer afhankelijk van aardgas. Daarom willen we als VVD het voortouw nemen de omgeving duurzaam in te richten en de inwoners hierbij te ondersteunen.

Hoe maken we onze ambitie waar?
 • Op daken van scholen, instellingen en clubhuizen komen zonnepanelen
 • Onze inwoners krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een energieco√∂peratiefonds
 • Er komen elektrische bussen voor lokaal vervoer als proef in de provincie
 • Elektrisch rijden heeft de toekomst. Voor auto's en fietsen komen er meer laadpunten
 • Wij vervangen harde bestrating door materiaal waardoor regenwater de bodem in gaat
 • Regenwater wordt gescheiden afgevoerd naar waterbergingen waardoor het riool niet meer overstroomt
 • Er komt overal schoon oppervlaktewater, waaronder in de Binnenschelde
 • We leggen meer groen in de stedelijke ruimte aan om CO2 en fijnstof te verminderen
 • Milieueducatie blijft belangrijk en houden we in stand zoals bij natuurpodia
 • Afvalinzameling optimaliseren we. Immers, afval bestaat niet. Dit levert de burger financieel voordeel op
 • Alle gemeentevoertuigen worden bij vervanging elektrisch
 • We zetten sterk in op de ontwikkeling van de Green Chemistry Campus en biobased economy
 • We beschermen de natuur, maar op landbouwgrond moeten ontwikkelingen mogelijk blijven
 • We vervangen verouderde straatverlichting door intelligente zuinige led-systemen
 • We sluiten green deals met het bedrijfsleven en schakelen over naar een groene economie
 • Ondernemers dagen we uit om over te stappen op groene energie


 
© 2019 VVD Bergen op Zoom - Halsteren - Lepelstraat 
WebCMS: Koedie ICT